‘Verspreid het Licht van de Wereld: Adventsactie van start

4 december 2014

Op zondag 30 november, de eerste zondag van de Advent startten de parochies in het bisdom Breda de Adventsactie. Bisschop Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en referent voor de missie, opende op die dag de Adventsactie. Hij deed dit door een kaars aan te steken met de woorden: ‘Verspreid het Licht van de wereld.’

In het bisdom Breda is Ben Hartmann, naast secretaris-generaal ook missiesecretaris. Hij staat stil bij de achtergronden van de Adventsactie. “Het leidend motto van de Adventsactie is: ‘Groot denken, klein doen.’ Zowel de Advents- als de Vastenactie sluiten aan bij sterke tijden in het kerkelijk jaar. Gedurende deze periodes bereiden we ons voor op een belangrijk feest. We krijgen de kans om ons geloof te verdiepen door een sterkere toeleg op het gebed en het verrichten van goede werken. Tijdens de Veertigdagentijd is er een derde pijler. We leven zelf sober.”

“De Advent is een tijd van verwachting,” vervolgt hij. “We verwachten een Kind. Met de geboorte van dit Kind breekt er een nieuwe tijd aan. Dit vieren we jaar na jaar. Dit Kind verkondigt ons het Rijk Gods. Dit Rijk Gods groeit langzaam in deze wereld. Het is allereerst Gods werk maar wij, als mensen, worden uitgenodigd mee te bouwen aan dit Rijk. Het is een groots visioen van vrede en gerechtigheid, wat we niet op eigen kracht kunnen realiseren en pas op het eind der tijden volledig zichtbaar zal zijn. Door mee te doen met de Adventsactie zetten we kleine stapjes in de richting van dit Rijk. Dat kan heel concreet zijn. De feestdagen zijn voor velen heel feestelijk maar er zijn ook mensen die juist dan gebukt gaan onder eenzaamheid. Mogelijk kunnen parochies aan hen warmte en geborgenheid bieden.”

De Adventsactie kent tien projecten. Ze zijn heel verschillend maar willen alle tien hoop brengen bij mensen die in de marge van de samenleving leven en weinig perspectief hebben. Op de website van de Adventsactie (www.adventsactie.nl) is meer informatie over de tien projecten te vinden. In het bisdom van Breda kiezen de parochies zelf een van deze projecten uit.

Adventsactie is de jaarlijkse hulpactie van de Katholieke Kerk in Nederland tijdens de Adventsperiode, de vier weken voorafgaand aan Kerstmis. Tijdens de Adventsperiode zetten door het hele land honderden vrijwilligers zich in om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor een van de tien Adventsactieprojecten.

 

Andere berichten