‘Vernieuwing gaat om mensen naar Christus brengen’

17 februari 2020

In een interview met Katholiek Nieuwsblad, gaat bisschop Liesen in op de aanleiding en uitwerking van parochievernieuwing. Tegen de achtergrond van krimp, is er reden voor hoop. Er groeit een verlangen. “Vernieuwing gaat om mensen naar Christus brengen.”

In het interview staat de bisschop onder meer stil bij zijn rol als bisschop, het kerkgebouw, de persoonlijke band met God en het belang van leiderschap. Over dat laatste zegt mgr. Liesen: “Leiderschap moet altijd terugleiden naar Christus, niet naar de leider zelf. In plaats van ‘ik weet het en jij moet doen wat ik zeg,’ is een betere houding: “Wij kunnen het niet alleen, Christus is onze leider.”

‘De tijd is rijp voor iets nieuws’
Bisschop Liesen merkt dat in het Bisdom Breda iets broeit: ”Enerzijds is er een echt verlangen naar verandering. En aan de andere kant is er een zoeken om het oude op een nieuwe manier te doen. Zeg maar een andere vlag op de oude lading. De eersten willen zelf veranderen, voor de anderen gaat het om een truc, waarbij ze zelf buiten schot blijven. Voor hen gaat parochievernieuwing nog steeds om onderhoud. Terwijl vernieuwing niet gaat om het in stand houden van structuren, maar om mensen naar Christus brengen.”

In het weekblad uit de bisschop hoop voor de toekomst. “Het is God die zorgt voor echte vernieuwing. Als Hij in het middelpunt komt in plaats van onze eigen activiteiten, dan ontvangen wij wat Hij voor ons heeft.”

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten