Vermaatschappelijking van de zorg

1 maart 2007

Op woensdag 28 februari waren de portefeuillehouders diaconie uit de parochies op bezoek bij de GGZ regio Breda in Etten-Leur. Zij spraken met geestelijk verzorgers over de vermaatschappelijking van de zorg. Het idee achter de vermaatschappelijking is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook mensen met een psychische ziekte of mensen met een verstandelijke beperking.

Gewoon deelnemen
Gewoon wonen in de wijk, deelnemen aan de arbeidsmarkt en aan gewone activiteiten in de samenleving. Dat is het ideaal. Bij gewoon leven hoort ook betrokkenheid bij de plaatselijke geloofsgemeenschap. Maar dat lukt niet altijd vanzelf. Het vraagt extra aandacht om ook in deze zin ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ waar te maken.

Creatief nadenken
Wat kan een parochie doen om er voor te zorgen dat ook mensen met een beperking of psychische ziekte een goede plek vinden? Er kan bijvoorbeeld contact gezocht worden als er een nieuwe woonvoorziening van mensen met een verstandelijke beperking in de wijk komt. Er kan meer openheid zijn voor de vragen waar mensen met een psychische ziekte tegen aanlopen. Of zoals een pastor zei: “We kunnen creatiever nadenken over mogelijkheden. Ook een diaconiewerkgroep kan zoeken hoe ze mensen met een beperking als vrijwilliger kan betrekken bij de activiteiten. Dan spreek je mensen aan op wat ze kunnen.”

Portefeuillehouders
Viermaal per jaar komen alle pastorale beroepskrachten uit het bisdom die in hun pastorale team de verantwoordelijkheid hebben voor diaconie bij elkaar voor studie, bezinning en uitwisseling van ervaringen. De bijeenkomst van woensdag 28 februari was georganiseerd door Thea Sprangers, geestelijk verzorger van de GGZ, Anja Verbraak, geestelijk verzorger bij Amarant en Anita van Steyn van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom.

De parochiepastores en geestelijk verzorgers noemden de bijeenkomst waardevol. “Het is belangrijk om van elkaars ervaring en deskundigheid gebruik te maken. Zo worden de lijnen sterker tussen geestelijke verzorging in de instellingen en de parochie.”

Andere berichten