Verkorte jaarrekening gepubliceerd

13 november 2007

Het bisdom van Breda heeft de verkorte jaarrekening 2006 gepubliceerd. Vorig jaar werd de verkorte jaarrekening voor de eerste maal verzonden binnen het bisdom. Econoom van het bisdom Gerard de Rooij vertelt dat de reacties daarop positief waren: “Het bisdom streeft naar transparantie en we hebben gemerkt dat dit wordt gewaardeerd door de parochies. Daarom hebben we dit jaar opnieuw de verkorte jaarrekening verspreid.” Voorheen was het de gewoonte om de verkorte jaarrekening alleen te publiceren in Analecta.

“We hebben een goed gevoel bij deze jaarrekening. Het is gelukt om onze doelstelling uit 2000 te halen om vanaf 2005 tot een sluitende exploitatierekening te komen. In 2006 is dit ook weer gerealiseerd. Daarnaast zijn er enkele financiële meevallers geweest, waardoor we een positief resultaat kunnen laten zien. Maar ook zonder die meevallers hadden we een klein positief resultaat gehad.”

De goede resultaten van het bisdom van Breda zijn het gevolg van de beleidslijn die in 2000 is ingezet middels het reorganisatieplan 2000-2005 en het stellen van prioriteiten bij uitgaven.

De verkorte jaarrekening kan worden gedownload op de pagina downloads van het extranet van het bisdom.

Andere berichten