Verknocht aan de kerk

19 oktober 2009

Vrijdagmiddag 9 oktober 2009 ontving J. Ivens, dirigent/organist in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst uit hande van bisschop Van den Hende de ridderorde van Gregorius de Grote. Bisschop Van den Hende overhandigde de onderscheiding bij gelegenheid van het laatste openbare concert van deze musicus. J. Ivens vierde die dag zijn 60-jarig jubileum als dirigent/organist van deze kerk.

Kerkmuziek
Van oudsher heeft de Kerk een grote waardering voor de kerkmuziek. Componisten van kerkelijke muziek hebben hun werk gezien als een eerbetoon aan God en een belangrijke bijdrage aan de viering van de liturgie. Jan Schuurmans, functionaris voor kerkmuziek van het bisdom van Breda. “Muziek kan, net zoals het kerkgebouw, mensen ontvankelijker maken voor God. Jo Ivens heeft dit met zijn muzikale gaven gedurende lange tijd gedaan. Hij is hierin zeker geholpen door de uitstraling van de basiliek van Hulst.”

Wie zingt, bidt dubbel
Bisschop Van den Hende prees Ivens voor zijn jarenlange inzet voor de kerkmuziek. “Als bezield organist geeft u mensen de moed om te zingen. Natuurlijk: koorzangers moeten repeteren en opletten, maar uw orgelspel was voordurend het fundament van hun zingen en de finishing touch. "Quis cantat bis orat," zei de kerkleraar St. Augustinus in de vierde eeuw. ‘Wie zingt, bidt dubbel’. U heeft als organist/kerkmusicus, met het geloof voorop, veel mensen tot zingen uitgenodigd, met uw liefde voor de liturgie en liefde voor de Kerk. Uw muzikale werkzaamheden zijn niet alleen binnen de kerkmuren gebleven, zij hebben uitstraling naar buiten, in de gemeenschap van Hulst en omgeving, in de samenleving. Muzikale uitstraling naar buiten met bezieling van binnen.”

Verknocht aan de kerk
J. Ivens was volkomen verrast. “Ik wist dat de bisschop zou komen,” vertelt hij, “maar dat hij mij deze onderscheiding zou geven, dat had ik niet verwacht.” J. Ivens heeft deze functie met veel vreugde vervuld. “De basiliek heeft een geweldige uitstraling. Ik heb een mooi orgel gekregen. Ik heb overal in het land gewerkt, maar ben steeds in Hulst blijven wonen. Ik ben met al mijn vezels aan de basiliek verbonden. Ik heb mijn werk zo lang kunnen doen, omdat ik gezond ben gebleven. Daarvoor ben ik Onze Lieve Heer altijd dankbaar.”
 

Andere berichten