Verklaring Nederlandse bisschoppen inzake het pastoraat rond euthanasie en suïcide

7 september 2011

De bisschoppen hebben zich in hun vergadering van 6 september gebogen over de discussie die is ontstaan naar aanleiding van de weigering van een kerkelijke uitvaart aan een parochiaan. Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. De bisschoppen wijzen op de door hen in 2005 opgestelde nota ‘Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding’.

De verklaring van de bisschoppen gaat in op de situatie dat iemand een priester verzoekt om de sacramenten toe te dienen en/of om afspraken te maken met betrekking tot zijn uitvaartplechtigheid, terwijl deze persoon nog in leven is, maar het voornemen heeft om zijn leven te laten beëindigen door euthanasie of zelfdoding. Daarna gaat de tekst in op een kerkelijke uitvaart na euthanasie of suïcide. De verklaring van de bisschoppen sluit af met een passage over euthanasie en pijnbestrijding.

Lees verder op de site van de kerkprovincie, klik hier

 

Andere berichten