Verhuizing van het Antoniushuis naar Bovendonk

29 juni 2012

Het Antoniushuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda wordt na de zomer 2012 gevestigd op Bovendonk, te Hoeven. Op die locatie is ook de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk gehuisvest.

Studie- woon- en vormingshuis voor priesterstudenten
Het Antoniushuis is het studie- woon- en vormingshuis van het bisdom van Breda voor priesterstudenten van het bisdom. Op Bovendonk zullen de priesterstudenten van het bisdom van Breda een gemeenschap gaan vormen. Het betreft de oudere priesterstudenten, die hun studie en vorming aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk volgen, en de jongere priesterstudenten, die hun studie volgen aan de Faculteit voor Katholieke Theologie (FKT).

Van Utrecht naar Breda
Tot voor enkele jaren ontvingen de jongere priesterstudenten van het bisdom van Breda, die studeerden aan de FKT, hun vorming aan het Ariënskonvikt te Utrecht. Na de sluiting van het Ariënskonvikt werd voor hen een tijdelijke woonvoorziening getroffen in een van de bisschop afgescheiden gedeelte van het bisschopshuis te Breda.

Oudere en jongere priesterstudenten
Door het wonen in Breda werd de groepsvorming tussen de jongere studenten van de FKT en de oudere priesterstudenten van Bovendonk als vanzelf bevorderd. Er kon meer en beter gewerkt worden aan het versterken van de onderlinge band, wat door alle betrokkenen als zeer positief werd ervaren. Nu wordt een verdere stap gezet in de groepsvorming en gemeenschapsvorming van de priesterstudenten van het bisdom van Breda.

Gemeenschapsleven
De nieuwe stap is ingegeven door de wens van de bisschop, gesteund door vele Romeinse documenten over de priesteropleiding, om alle Bredase kandidaten voor het priesterschap tijdens hun jaren van studie en vorming in één huis bij elkaar te brengen, zodat ze gedurende een langere periode met elkaar kunnen optrekken. Het samen optrekken is voor de onderlinge band van belang, maar meer nog voor de hele priesterlijke vorming.

Bovendonkstudenten
De Bredase Bovendonkstudenten gaan intern wonen. Het Bovendonkconcept van ‘studeren vanuit je beroep’ blijft daarbij onverkort gehandhaafd. Op het moment echter dat een kandidaat met de studie begint, komt hij in principe in het Antoniushuis op Bovendonk wonen. Als hierop een uitzondering moet worden gemaakt, ligt de beslissing daarover bij de rector van het Antoniushuis.

FKT-studenten
De jongere priesterstudenten, die de laatste twee jaren in Breda hebben gewoond, blijven aan de FKT studeren. Zij gaan echter ook deelnemen aan het programma van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Zij zullen bepaalde vakken gaan volgen, met name vakken rondom priesterlijke spiritualiteit, liturgie en praktische vorming. Ook nemen zij tijdens de weekenden deel aan het gemeenschappelijk gebed en de maaltijden. Naast het programma op Bovendonk wordt voor deze groep studenten jaarlijks een drietal korte stages in de parochie, een diocesane instelling of een andere relevante organisatie georganiseerd.

Huisvesting Antoniushuis
Het Antoniushuis wordt gehuisvest op de tweede verdieping van de zuidvleugel van Bovendonk. Op korte termijn worden enkele bouwkundige aanpassingen verricht, zodat na de zomer zes studentenkamers beschikbaar zijn. Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw komt een eigen huiskamer en een kleine keukenvoorziening. Voorzien is dat het komende studiejaar start met tenminste drie interne studenten.

Onderscheiden instelling
Het Antoniushuis is als studie- woon- en vormingshuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda onderscheiden van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, die een instelling is waar meerdere bisdommen hun priester- en diakenkandidaten laten studeren.

Antonius van Padua
De persoon van Antonius van Padua is door de H. Antoniuskathedraal en enkele diocesane instellingen een belangrijke heilige in het bisdom van Breda en zeker ook voor priesterstudenten nog steeds een zeer inspirerende figuur. De heilige Antonius werd geraakt door Christus, hij was een overtuigd man Gods. Hij was als priester en predikant een uitstekende verkondiger van Christus. Antonius was iemand die rechtvaardigheid en goede sociale verhoudingen nastreefde in het licht van het evangelie.

Kandidaten voor het diakenambt
De kandidaten voor het diakenambt mogen het Antoniushuis als een ‘tweede thuis’ beschouwen. Zij zijn van harte welkom om aan de vieringen en maaltijden deel te nemen en het leven met de priesterstudenten te delen, zodat ook zij kunnen werken aan de onderlinge band met hun toekomstige priestercollega’s en kunnen groeien in de diocesane spiritualiteit. Ook is het mogelijk dat zij zich in gegeven omstandigheden voor één dag of voor enkele dagen aanmelden in het Antoniushuis te verblijven om in alle rust en in het ritme van de getijden te studeren of dagen van inkeer te houden.

Bovendonk te Hoeven (foto: I. Bertens)
 

 

Andere berichten