Verbeteringen in Navision

7 december 2010

Sinds enkele jaren werken de parochies voor hun financiële en ledenadministratie met het programma Navision, tegenwoordig ook bekend onder de naam Microsoft Dynamics.

Onlangs zijn een aantal verbeteringen binnen de financiële module aangebracht waardoor de gebruikersvriendelijkheid van het pakket aanzienlijk is verbeterd. Het gaat om de toegankelijkheid van het programma, het boekingsproces en de toegankelijkheid van de informatie. De econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, licht dit toe. “Om de toegankelijkheid van het programma te vergroten is een speciaal snelmenu gemaakt waarmee de gebruiker via enkele klikken voor de belangrijkste functies en overzichten snel op de juiste plaats in het programma kan komen. Hij of zij kan ook steeds terugklikken naar het hoofdmenu. Er bestaat nu ook de mogelijkheid om binnen een ingevoerde jaarbegroting op een eenvoudige wijze kwartaalrapportages op te stellen.”

“We staan niet stil,” meldt Gerard de Rooij. “Zo is een werkgroep bezig de jaarrekening, zoals deze op dit moment standaard uit Navision komt, aan te passen. De lay-out van deze aangepaste jaarrekening zal in de toekomst ook voor de begroting kunnen worden gehanteerd. Ook de werkwijze rond de verwerking van de kerkbijdrage zal verbeterd worden.”

De econoom hoopt dat de thans doorgevoerde wijzigingen in Navision de parochies in staat stellen op een snellere en gebruiksvriendelijkere wijze met de financiële module te werken. De afdeling financiën, in de persoon van Frans van den Hurk, is bereikbaar voor vragen van parochies.

Voor verdere berichtgeving zie: http://www.rkledenadministratie.nl/

 

Andere berichten