Verandering voor dekenaten bisdom Breda

5 juni 2007

De nieuwe dekens van dekenaat De Baronie en het dekenaat Zeeland die recent in het bisdom Breda zijn benoemd, hebben voor het eerst een halftijds aanstelling. De functie van deken was in het bisdom Breda normaliter een voltijds functie. De halftijds aanstelling gaat in het najaar in. Op dit moment zijn Wiel Wiertz (De Baronie) en Paul Verbeek (Zeeland) voor een dag in de week deken.

“Reden voor de halftijds benoeming van de dekens is dat ze als priester meer beschikbaar zijn voor het pastoraat. Dat is mede op het verzoek van de dekens zelf,” vertelt diocesaan directeur Bob van Geffen. De dekens worden terzijde gestaan door drie dekenale coördinatoren met een voltijds aanstelling.

Dekenale leiding
Dekens en dekenale coördinatoren spelen een grote rol bij de implementatie van de diocesane beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk en het tot stand komen van de nieuwe samenwerkingsverbanden in het bisdom Breda. De dekenale leiding monitort de voortgang in parochies, is vraagbaak en stimuleert initiatieven.

Voor het dekenaat De Baronie geldt dat deze zomer wordt gezocht naar een kracht voor een vacature die is ontstaan op het secretariaat. Voorzitter van het dekenaal bestuur, Leo Moeleker: “De taak van de dekenale leiding is met de halftijds aanstelling van de nieuwe deken niet of nauwelijks gereduceerd. Integendeel, het beleid van schaalvergroting en schaalverfijning zal in de komende jaren juist veel aandacht vergen van de dekenale leiding. Daarom streeft het bestuur naar een zo efficiënt en effectief mogelijke ondersteuning van de dekenale leiding.”

Installatieviering
De installatieviering van deken Wiel Wiertz van dekenaat De Baronie vindt plaats op 7 september. De datum van de installatieviering van Paul Verbeek, deken van Zeeland, en dekenaal coördinator Geerten Kok, wordt later bekendgemaakt.

De vacature van het dekenaat De Baronie is gepubliceerd op de pagina van het dekenaat op de website van het bisdom.

Andere berichten