Veertigdagentijd in Nieuwsbrief diaconie en missie

5 maart 2009

De nieuwsbrief diaconie en missie van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda presenteert in de uitgave van maart een interview met Gerard Schoenmakers, actief in de diaconie in Roosendaal.

Liefde voor de kwetsbaren
Gerard Schoenmakers, die 32 jaar werkzaam was in het speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen, vertelt in het interview: “Wat me goed bevalt in het kerkelijke werk is het contact en werken met mensen die dezelfde gerichtheid hebben. Overleg met instanties om iets te organiseren voor de kwetsbaren in onze samenleving en deze mensen daardoor een hart onder de riem te steken door aandacht aan hun te schenken.”
“Ik vind het leuk om vernieuwende en uitdagende activiteiten organiseren met een niet te groot groepje mensen, waarbij denkers en doeners in vertegenwoordigd zijn. Zo hebben we onlangs een verwendag georganiseerd, een sinterklaasviering, en tijdens de kerstdagen een voedselpakket gebracht bij veertig gezinnen met een minimuminkomen.”
“Eind 2008 is het ‘Netwerk kinderen doen mee’ opgezet. Ik ben voorzitter van die werkgroep en we proberen in 2009 een aantal activiteiten te organiseren zoals een dagje uit en een cursus fietsreparatie, bekostigd vanuit de zogenaamde ‘gelden van Aboutaleb’.”

Veertigdagentijd: doen en denken
Verder is er aandacht voor de Vastenaktie. Parochies in het bisdom van Breda voeren actie voor een project in Brazilië. Doen en denken gaan samen in de Vastentijd. Daarom is de veertigdagentijd voor parochies ook aanleiding om een inhoudelijk programma te bieden. Zo wordt op 19 maart, op de landelijke vastenmaaltijddag, een maaltijd georganiseerd in de Rozenkranskerk in Breda-West, waar Guus Prevoo van de Vastenaktie een presentatie zal houden over ‘vasten en spiritualiteit’. Bisschop Van den Hende zal daarbij aanwezig zijn en een kort woord spreken.
In de H. Antoniuskathedraal vindt in de veertigdagentijd een serie bijeenkomsten plaats ‘Over het belang van het vasten’. Het is de titel van een preek die Augustinus heeft gehouden over het doel van vasten en tijdens de bijeenkomsten wordt de preek gezamenlijk gelezen.

In de kalender van de Nieuwsbrief diaconie en missie zijn de activiteiten opgesomd en wordt aangegeven hoe men zich kan aanmelden.

Download de Nieuwsbrief diaconie en missie. Klik hier.
 

Andere berichten