Veertigdagentijd: bekering en aandacht voor de schepping

1 maart 2019

“De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Rom. 8, 19) is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2019. De boodschap verbindt de Veertigdagentijd met aandacht voor de schepping en is gedateerd op 4 oktober 2018, het feest van de heilige Franciscus van Assisi.

“Als de mens leeft als kind van God […] dan bewijst hij ook de schepping een weldaad door aan de verlossing ervan mee te werken”, schrijft paus Franciscus. “Wanneer de liefde van Christus het leven van de heiligen – geest, ziel en lichaam – verandert, brengen zij God lof en betrekken zij met gebed, contemplatie en kunst hierbij ook de schepselen, zoals het ‘Zonnelied’ van de heilige Franciscus van Assisi op wonderbaarlijke wijze laat zien (vgl. encycliek Laudato si’, 87).”

“Wanneer wij niet als kinderen van God leven, vertonen wij een destructief gedrag jegens de naaste en de schepping – maar ook jegens onszelf -, omdat wij min of meer bewust denken daarvan naar believen gebruik te kunnen maken.”

De paus roept op tot bekering. “De Veertigdagentijd is het sacramentele teken van deze bekering. Deze tijd roept christenen op om intenser en concreter het Paasmysterie in hun persoonlijk, familiair en maatschappelijk leven te belichamen, in het bijzonder door vasten, gebed en het geven van aalmoezen.”

“Vasten, dat wil zeggen onze houding jegens de ander en de schepping veranderen: van de verleiding alles ‘te verslinden’ om onze gulzigheid te verzadigen tot het vermogen om te lijden uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het verafgoden en de zelfgenoegzaamheid van ons ik en bekennen dat wij de Heer en zijn barmhartigheid nodig hebben. Aalmoezen geven om te treden uit de dwaasheid voor onszelf te leven en alles te vergaren, in de illusie dat wij ons van een toekomst verzekeren die ons niet toebehoort, en door het geven de vreugde van het plan dat God in de schepping en ons heeft gelegd terug te vinden, het plan van God om onze broeders en zusters en de hele wereld lief te hebben en in deze liefde het ware geluk te vinden.”

Batavia, graf van Petrus Donders te midden van de natuur. De zalige werd later herbegraven in de kathedraal in Paramaribo. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten