Vaticanum II: Beginpunt van de nieuwe evangelisatie

27 maart 2012

Op 24 en 25 maart 2012 organiseerde de Franse bisschoppenconferentie in Lourdes een congres over het tweede Vaticaans Concilie met als thema: ‘Vreugde en hoop: vijftig jaar na Vaticanum II’. Ongeveer 2500 priesters, religieuzen en leken namen deel aan dit congres. Paus Benedictus XVI sprak hen toe met een videoboodschap.

Geestelijke en pastorale vernieuwing
In deze boodschap noemde hij het Tweede Vaticaans Concilie een authentiek teken van God voor onze tijd. Hij noemde het Concilie een belangrijke drijvende kracht voor de toekomst van de Kerk. Daarom hoopt de paus dat de viering van dit jubileum een kans zal zijn voor een geestelijke en pastorale vernieuwing.

Opening van het Jaar van het Geloof
Paus Benedictus XVI nodigt bisdommen, parochies, kloostergemeenschappen en nieuwe kerkelijke bewegingen uit om tijdens het Jaar van het Geloof activiteiten te organiseren rond de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en de Catechismus van de Katholieke Kerk, die een vrucht is van het Concilie en precies 20 jaar geleden uitkwam. In de H. Antoniuskathedraal te Breda zal bisschop Liesen op 11 oktober 2012 in een pontificale eucharistieviering dit jaar voor het bisdom Breda openen.

Impuls voor evangelisatie
Het Jaar van het Geloof wil een impuls te zijn voor nieuwe evangelisatie. Tijdens zijn reis naar Mexico op 23 maart 2012 gaf Benedictus XVI in een gesprek met journalisten aan hoe de weg van de nieuwe evangelisatie begon met het Tweede Vaticaans Concilie. “De nieuwe evangelisatie vormde de fundamenteelste intentie van de zalige paus Johannes XXIII. Het belang hiervan is ook benadrukt door paus Johannes Paulus II, juist in een wereld die geweldig grote veranderingen ondergaat.”

Fundamentele gids voor het leven
De paus wijst erop dat overal in de wereld de Kerk geconfronteerd wordt met secularisatie, de afwezigheid van God en de moeilijkheid Hem te beleven als een werkelijkheid die er voor ons toe doet. “Het is nu, in de context van het hedendaags rationalisme, dat we God kunnen herontdekken als een fundamentele gids voor het leven, als de fundamentele hoop voor ons leven, het fundament van de waarden waarop onze samenleving rust.”

Geloof en rede
De intuïtie van het hart moet verbonden worden met de redelijkheid van het geloof en de diepte van het geloof die de grenzen van de rede overschrijdt. We moeten het hart niet verliezen, maar geloof en rede verbinden. Enkel zo is de mens compleet, aldus paus Benedictus XVI.

Het Jaar van het Geloof
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie begon (1962-1965). Om deze voor de Kerk belangrijke gebeurtenis te gedenken heeft paus Benedictus XVI het Jaar van het Geloof afgekondigd. Het Jaar van het Geloof begint op 11 oktober 2012, de 50e verjaardag van de opening van Vaticanum II, en het sluit op 24 november 2013, het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. Het Jaar van het Geloof zal bijzondere aandacht hebben voor nieuwe evangelisatie en catechese. De Catechismus van de Katholieke Kerk is een van de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie en verscheen dit jaar precies 20 jaar geleden (1992).

(Bron: VIS 24-03-2012)

 

Andere berichten