Vastenmaaltijd op het bisdomkantoor

13 maart 2018

Traditiegetrouw hielden de medewerkers van het bisdomkantoor op donderdag 8 maart 2018 hun jaarlijkse sobere maaltijd. Hetgeen ze uitsparen, schenken ze aan de Vastenactie. De medewerkers van het bisdomkantoor houden dit jaar voor het eerste ook een inzameling voor de chrismamis. Wat wordt opgehaald komt ten goede aan het werk van de Voedselbank in Roosendaal en de Gemeenschap Sant’Egidio in deze plaats.

Na het openingsgebed van bisschop Liesen maakten de medewerkers kennis met het leven van een ouder echtpaar in Zambia. Margot de Zeeuw, de publiciteitsmedewerker van de Bisschoppelijke Vastenactie vervaardigde verschillende films. In deze films laat De Zeeuw zien welke plaats het geloof inneemt in het leven van mensen. Het echtpaar verloor vier van zijn negen kinderen door de ziekte aids en zorgde voor vijf kleinkinderen. Door het overlijden van de kinderen raakte de man verslaafd aan alcohol. Dankzij het project van de zusters van het Heilig Hart van Maria pakte het koppel zijn leven weer op. Ze kregen een bedrag van € 100 en maiszaad. Door deze gift oogstten ze vier zakken mais. Ze hopen in de toekomst genoeg te verbouwen voor zichzelf en anderen. Hun inkomen neemt toe. Dankzij de zusters kregen ze zelfrespect en werd hun huwelijksband sterker.

De Vastenactie ondersteunt dit jaar een project van de zusters van het Heilig Hart van Maria in Mbala (Zambia). In dit gebied heerst grote armoede. Daarnaast is een groot deel van het vitale deel van de bevolking getroffen door de ziekte aids. Door de sterfte aan deze ziekte zorgen grootouders voor hun kinderen. De zusters lenigen de nood door hun Project Household in Distress. Ze hebben een weeshuis opgericht, helpen de grootouders de kleinkinderen op te voeden en staan de grootouders bij met een klein bedrag waarmee ze zelfstandig een bedrijf opstarten.

Missiesecretaris Ben Hartmann licht het project van de Vastenactie toe.

 

Andere berichten