Vastenkatern in RKKerk.nl

2 maart 2009

In het tijdschrift van de bisschoppenconferentie Rkkerk.nl van 27 februari 2009 is een vastenkatern opgenomen. Gelovigen vinden tips en trucs om in hun eigen leven aan de vasten gestalte te geven.

Veertigdagentijd
Dit katern bevat de brief van de Nederlandse bisschoppen bij het begin van de Veertigdagentijd Vertrouwen in een tijd van crisis, de vastenboodschap van paus Benedictus XVI en artikelen over de spiritualiteit van het vasten. Deskundigen gaan in op het vasten in andere religieuze tradities en bekende en minder bekende katholieken vertellen hoe zij in hun persoonlijk leven omgaan met de Veertigdagentijd. Op elke pagina staat een recept voor de vasten. De recepten zijn ontleend aan www.isidorusweb.nl en afkomstig uit de kloosterkeuken. Deze variëren van vastenbouillon en benedictijnse sinaasappelrijst tot kartuizer knoedels.

Ideeën in het bisdom Breda
Ook in het bisdom Breda nemen pastorale beroepskrachten initiatieven om de betekenis van de Veertigdagentijd en het vasten onder de aandacht te brengen. Rob van Uden, diaken in de parochies Bavel en Ulvenhout, is een van de initiatiefnemers van een actie, waarbij voor de kerken van de stad Breda en omstreken op de eerste zondag van de veertigdagentijd een strippenkaart met vastentips voor een betere wereld werd aangeboden. Rob van Uden: “Het gaat bij vasten om oprecht en eerlijk willen leven. Niet ongebreideld consumeren, opmaken, pakken van de aarde wat je pakken kan.” De vastentijd is een periode van verdieping: “Vasten is een oefenperiode om naar je levensstijl te kijken, om te gaan met andere mensen en om onze omgang met God te herstellen. Hierbij biedt de strippenkaart hulp.”

Download het vastenkatern uit Rkkerk.nl. Klik hier.

 

Andere berichten