Vastenestafette van start op 10 februari

13 januari 2016

Op woensdag 10 februari 2016 begint de Veertigdagentijd. De Kerk gaat op weg naar Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In het bisdom is het de tijd van de Vastenestafette waardoor we gestalte kunnen geven aan deze route.

De missiesecretaris van het bisdom, Ben Hartmann, nodigt de parochies uit om deel te nemen aan de zevende Vastenestafette in het bisdom. “Het aantal inschrijvingen voor de Vastenestafette groeit en we hopen dat die lijn zich voortzet,” schrijft hij in de uitnodiging aan de pastorale beroepskrachten van het bisdom. Een activiteit in het kader van de Vastenestafette kan een avond, dagdeel of een hele dag duren. Het ligt in de bedoeling om de drie aspecten van de Veertigdagentijd (bidden, vasten en dienen) met elkaar te verbinden.

Als ‘estafettestokje’ is er ook dit jaar weer de blog op de website van het bisdom. Deze blog vormt de rode draad die de verschillende etappeplaatsen van de estafette met elkaar verbindt. Op Aswoensdag start de Vastenestafette in de Antoniuskathedraal en tijdens de Chrismaviering in Vlissingen wordt de Vastenestafette beëindigd.

Het schema voor de Vastenestafette 2016 zal worden gepubliceerd op de website van het bisdom (via www.bisdombreda.nl links in het menu, bij ‘projecten’). Het inschrijvingsformulier voor de Vastenestafette 2016 is gepubliceerd op de bisdomwebsite.

Voor concrete ideeën kunnen de inschrijvingen en de blogs van de vorige vastenestafette worden geraadpleegd op de site van het bisdom. Men kan ook te rade gaan bij de site van de Vastenactie op de website www.vastenactie.nl.

Het dienen komt tot uiting in de deelname aan de Vastenactie. De Vastenactiecampagne 2016 staat in het teken van ‘Water, bron van alle leven’. Gedurende de Veertigdagentijd zetten de gelovigen zich in voor Oeganda. In het noorden is water schaars. Water is van levensbelang. Het eerlijk delen ervan ook. In Noord-Oeganda is er te weinig water om gewassen te laten groeien. In de regentijd spoelen hoosbuien het zaaigoed weg en rotten gewassen op het veld. De Vatenactie wil de lokale landbouwers helpen met het aanleggen van irrigatiesystemen waardoor het water effectiever gebruikt wordt.

 

Andere berichten