Vastenestafette over barmhartigheid

16 februari 2016

De broeders van Huijbergen bieden in de Veertigdagentijd al enkele jaren een bezinningsprogramma van drie zondagen aan. Dit jaar staan deze in het teken van het Jaar van de Barmhartigheid.

“De zondagen kennen een vast verloop,” vertelt broeder Bram Hommel. “We beginnen steeds om 9.30 uur met een eucharistieviering. Daarna drinken we samen koffie. Er volgt een inleiding en een gezamenlijke warme maaltijd. Na deze maaltijd gaan de deelnemers actief met het thema aan de slag. We sluiten af met een gebedsviering en een gezamenlijke kop koffie.”

Broeder Theo Eijckhoudt ging dit jaar in op de Bach-cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’. Bach schreef deze cantate in 1726. “Juist in die periode stroomden tienduizend vluchtelingen de stad Leipzig binnen. Zij waren uit Salzburg verjaagd, omdat ze als gereformeerden niet meer in deze katholieke stad mochten verblijven,” vertelt broeder Bram. "Momenteel worden ook wij geconfronteerd met grote groepen vluchtelingen. In het nagesprek zijn we dan ook diep op deze vragen ingegaan. Zo stonden we stil bij de relatie tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid. Het viel mij op hoe mensen van verschillende achtergronden heel serieus zoeken naar antwoorden. We kwamen tot de slotsom dat het er om gaat het belang van de ander centraal te stellen en niet uit te gaan van onze eigen gevoelens van angst en bedreiging.”

Op 16 februari trekt de vastenestafette naar Terneuzen.

 

Andere berichten