Vastenestafette op het bisdomkantoor (Vastenestafette)

3 april 2017

Op donderdag 30 maart namen de medewerkers van het bisdomkantoor het estafettestokje over. Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom en missiesecretaris, leidde kort de film over El Salvador in. Verschillende jeugdbendes terroriseren diverse wijken in de hoofdstad San Salvador. Deze bendes oefenen een aantrekkingskracht uit op de jongeren. Zij ontlenen hun sociale identiteit aan het lidmaatschap van zo’n criminele organisatie.

De bendes ontwrichten de samenleving. Het aartsbisdom San Salvador biedt de jongeren een alternatief. Het aartsbisdom creëert samen met religieuze ordes en congregaties eilanden van hoop.

Ben Hartmann wees erop dat de Vastenactie twee doelgroepen kent: de parochies en de scholen. Door de schoolfilm krijgt de Vastenactie ingang in katholieke scholen en versterkt ze de katholieke identiteit. De bisdommedewerkers bekeken de film die Vastenactie scholen aanbiedt De film laat zien hoe de Kerk maatschappelijk werk organiseert en jeugdhuizen opricht waar jongeren vorming ontvangen. Dans en muziek spelen hierin een grote rol.

Na het zien van de film versterkten de bisdommedewerkers de inwendige mens. Marienel van Aart, de huishoudelijk medewerkster van het bisdom had samen met de vrijwilligster Ans Schoenmakers een heerlijke linzensoep gemaakt waarvan iedereen zichtbaar genoot.

Andere berichten