Vastenestafette in Roosendaal (dinsdag 10 maart)

11 maart 2015

10 maart was de dag waarop de Roosendaalse Sint Norbertusparochie aanhaakte bij de diocesane vastenestafette. De parochie deed dit door middel van een echtte estafette langs verschillende locaties binnen de parochie.

De estafette begon feitelijk op maandagavond 9 maart in de Kruiskerk met een goed bezochte vastenmaaltijd. Daar ontstak Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster in de Sint Norbertusparochie, de estafettekaars. Voor de maaltijd ontmoetten Petra-Versnel Mergaerts en ds. Fulco Timmers, predikant van de Protestantse Gemeente Roosendaal, elkaar in een tweespraak over vasten in oecumenisch perspectief.

Maandag 9 maart: Oecumenische tweespraak over vasten
Dominee Timmers verwoordde enige protestantse huiver jegens de katholieke vastenpraktijk. De reformator Calvijn verbood het vasten zelfs. Hij herkent in het Nieuwe Testament deze dubbele houding jegens vasten. Jezus hekelt de farizeeën, omdat zij met veel uiterlijk vertoon vasten. Anderzijds vast Hij zelf in de woestijn, wanneer Hij zich voorbereidt op zijn zending. Dominee Timmers gaf aan dat hij geleidelijk aan de betekenis van de Veertigdagentijd verstaat als een periode om te werken aan je relatie met God. Petra Versnel belichtte vanuit haar eigen leven de betekenis van de Veertigdagentijd. Tijdens haar studententijd in Leuven ontdekte ze de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. Ze leerde dat het in de Veertigdagentijd niet alleen om het vasten gaat, maar dat het ook een tijd is van toeleg op het gebed en de beoefening van de naastenliefde. Momenteel is het een periode waarin ze aandacht schenkt aan de kwaliteit van leven om niet geleefd te worden door de klok. Dit vertaalt zich onder andere in extra aandacht voor het gezin.

Dinsdag 10 maart: Eucharistieviering en middagprogramma
De dinsdag begon met een eucharistieviering in de kapel van Mariagaard, gecelebreerd door pastoor Akkermans. Petra Versnel ontstak de estafettekaars en verzorgde een korte overweging. Zij stond, in het spoor van de lezingen, stil bij de betekenis van vergeving. Door te vergeven doorbreekt de mens de keten van straf en vergelding en opent hij toekomst. Vergeving schenken is niet altijd eenvoudig. De bron van elke vergeving is God zelf die ons aanspoort te vergeven.

In de middag werd de kaars ontstoken in het centrum van de parochiekern Emmaüs, waar mevrouw Wimala uit Sri Lanka de deelnemers trakteerde op zelfgebakken koekjes en aardappelkroketten, volgens recepten uit Sri Lanka. Mevrouw Wimala is een Tamil. Ze woont in Wouw en is als vrijwilligster betrokken bij het Speel- Leerhuis van de Diaconale Stad Roosendaal. Na het bekijken van de film van de Vastenaktie over Sri Lanka was er volop gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Zij vertelde honderduit over de gebruiken en de godsdienstige beleving in haar vaderland. Het was voor de aanwezigen een ontdekking te horen dat in Sri Lanka er nog altijd nakomelingen van Nederlandse kolonisten, de zogenaamde Burghers, leven. Hoewel ze zelf Hindoe is, bezoekt ze regelmatig een katholieke kerk of kapel om daar in stilte te bidden. Ze vertelde dat elke zondagmiddag Tamils de Kapelberg nabij Roosendaal voor gebed bezoeken.

De estafette werd afgesloten met het bidden van de Vespers met de franciscanessen van Mariadal in de kapel van Sint Elisabeth aan de Wouwseweg. Namens het pastoraal team bedankt Petra Versnel de zusters uitdrukkelijk voor de aan de parochie geboden gastvrijheid.

Op woensdag 11 maart trekt de estafette naar Hoogerheide.

 

Andere berichten