Vastenestafette in Oudenbosch (19 maart 2019)

22 maart 2019

Op dinsdag 19 maart passeerde de vastenestafette Oudenbosch. In de Pastorije aan de Fenkelstraat vond de oecumenische maaltijd plaats. De Pastorije is het ontmmoetingscentrum van de PKN-gemeente in Oudenbosch en deels gevestigd in de pastorie van deze kerkelijke gemeenschap. De pastorie aan de Fenkelstraat is de oudste in gebruik zijnde pastorie in Westelijk Noord-Brabant.

Diaken Peter Hoefnagels is een van de organisatoren van de avond. Hij blikt tevreden terug. “We waren met ongeveer veertig personen. De helft katholiek en de helft protestant. We zijn gestart met een kort gebedsmoment in de geest van het oecumenisch middaggebed dat we in de basiliek kennen. Het is een gebedsvorm met psalmen, schriftlezing en gebed. We nuttigden een eenvoudige maaltijd met brood en soep.”

De hoofdmoot van de avond bestond uit twee presentaties. Allereerst verzorgde Petra Jansen van de Bisschoppelijke Vastenactie een korte voordracht over het thema water. “Dit jaar staat er niet een land centraal, maar een thema,” verklaart diaken Hoefnagels. “We keken naar een film. Hieruit bleek dat er heel veel landen zijn waar het moeilijk is aan water te komen. Mensen moeten grote afstanden afleggen om bij een bron te komen. Het zijn de vrouwen die water halen. Wanneer het water, een eerste levensvoorwaarde, dichter bij huis is, ontlast dit de vrouwen. Zij krijgen dan tijd om zich te ontwikkelen. Deze emancipatie heeft een gunstig effect op de hele gemeenschap. De positie van vrouwen verbetert en ze kunnen bijvoorbeeld zitting nemen in watercomités en daardoor mee spreken over het onderhoud van bronnen en het verbeteren van de hygiène.”

Lilian van Elteren sprak over het werk van haar dochter Nicole in Malawi. “Lilian woont met haar gezin in Oudenbosch,” vertelt Peter. “De familie beleeft een sterk engagement met de Derde Wereld. Dochter Nicole leidt een weeshuis met 23 kinderen. Dat doet ze alleen. Lilian zoekt een netwerk om haar dochter te helpen, want Nicole leeft in moeilijke omstandigheden. Ze moet bijvoorbeeld wel vier uur rijden om bij een ziekenhuis te komen. Soms worden wezen geadopteerd of in de gemeenschap van waaruit ze komen terug geplaatst. Het is indrukwekkend wat ze doet.”

De avond bracht in totaal € 400 euro op voor beide projecten.

Een Afrikaanse vrouw gebruikt een water-roller. Hiermee kan zij gemakkelijk water meenemen en ook meer water. (Foto: United Nations)

 

Andere berichten