Vastenestafette in Bergen op Zoom: sobere maaltijd en overweging

5 maart 2020

De activiteiten in de vastenperiode komen in Bergen op Zoom rustig op gang. De Lievevrouweparochie had zich aangemeld voor de Vastenestafette van het bisdom en hield op 4 maart een eerste activiteit.

Sobere maaltijd en overweging rondom hongerdoek
Wekelijks zijn er in de Lievevrouweparochie activiteiten voorzien in voorbereiding op Pasen. De eerste keer kwam een groep van acht personen op woensdagmiddag 4 maart 2020 samen in de Gertrudiskerk in het centrum van de stad. “We overwogen de hongerdoek van de Vastenactie,” vertelt Corrie Hamers, een actieve gelovige in de werkgroep Noord-Zuid. “In de avond hadden we een sobere maaltijd met hutspot, brood en een toetje.”

Corrie Hamers leidde samen met Toos de Krom de bezinning rond de hongerdoek. “Ondanks dat er maar acht mensen waren hadden we toch een goede middag. Volgende week woensdag zal het drukker zijn. We bezoeken dan met bewoners van het nieuwe Algemeen Burger Gasthuis de kapel van het vroegere Katrientje. Dat doen we met een groep van dertig vrijwilligers.”

Hongerdoek
Van oorsprong is een hongerdoek een doek die in de veertigdagentijd wordt opgehangen boven het priesterkoor, zodat het altaar en de crucifix aan het zicht van de gelovigen worden onttrokken. De gedachte daarachter was dat de gelovigen dan beter in staat zouden zijn te doen waar de vastentijd voor is bedoeld: bezinning en boete. Middeleeuwse hongerdoeken bevatten voorstellingen waarop het lijden van Christus wordt afgebeeld. Tegenwoordige hongerdoeken vragen ook aandacht voor maatschappelijk onrecht en de kwetsbare naaste.

Hongerdoek Vastenactie 2019/2020. Titel: “Mens, waar ben je?”

Overzicht van activiteiten tijdens Vastenestafette 2020

Andere berichten