Vastenestafette gestart

14 februari 2013

Met het ontsteken van de vastenestafettekaars opende bisschop Liesen de vastenestafette in het bisdom Breda. Dit gebeurde aan het einde van de eucharistieviering met asoplegging in de H. Antoniuskathedraal.

De bisschop sprak van een goede traditie in het bisdom van Breda. De vastenestafette herinnert ons aan de schat van het geloof die wij in aarden vaten dragen. Op elke plaats van het bisdom wordt zo aandacht gevraagd voor het geven van aalmoezen, het gebed en het lichamelijk vasten. Deze kaars is, aldus bisschop Liesen, een zichtbaar teken van deze verbondenheid. Hij benadrukte dat God het is die ons uitnodigt de Veertigdagentijd in te gaan. Hij heeft zich aan ons gehecht opdat we ons meer hechten aan Hem. De weg van deze kaars door de Veertigdagentijd mondt uit in het Paasfeest wanneer de Paaskaars ontstoken wordt.

De Begijnhofschola onder leiding van zr. Marie-Louise Engbers verzorgde de gezangen. In zijn homilie stond bisschop Liesen stil bij de betekenis van Aswoensdag en de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd vormt een voorbereiding op het Paasfeest. De Veertigdagentijd kent drie aandachtspunten. Het gaat om het geven van aalmoezen, bidden en vasten. Dit doen we niet voor onszelf maar voor God. Door deze activiteiten nemen we afstand van datgene wat van ons is. We scheppen ruimte in onszelf voor God. Bisschop Liesen karakteriseerde vasten dan ook als bidden met je lichaam. Het gaat erom dat we leegte scheppen in onszelf om ruimte te maken voor God. Als we bereid zijn om tijd te nemen voor God, zijn we ook in staat liefde te geven aan onze naaste. De bisschop beklemtoonde dat we dit alleen kunnen omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Jezus Christus heeft zich op het kruis aan ons gehecht. Wij onthechten ons van aardse dingen om onszelf meer te hechten aan Hem. Het askruisje is daarvan het teken.

Andere berichten