Vastenestafette 2016: meditatie over boete en verzoening

1 maart 2016

De Gertrudiskerk in Bergen op Zoom herbergt religieus erfgoed uit de verschillende gesloten Bergse kerken. Zo zijn er ook Vlaamse biechtstoelen waarvan er één afkomstig is uit de Pieter Potabdij, een cisterciënzerabdij te Antwerpen welke in de Franse tijd is opgeheven. Via de kerk van de Maagd is deze in de Gertrudiskerk terecht gekomen. De afbeeldingen en beelden op deze biechtstoelen geven onderricht over de verschillende aspecten van het sacrament van de boete en verzoening.

Voor vicaris Paul Verbeek was dit een reden om gedurende de Veertigdagentijd stil te staan bij deze biechtstoelen. De Veertigdagentijd is immers de periode in het kerkelijk jaar waar gelovigen zich extra toeleggen op het ontvangen van de sacramenten en met name het sacrament van boete en verzoening. In dit sacrament ondervinden we de barmhartigheid van de Vader.

Vicaris Verbeek vertelt op het blog van de vastenestefatte op deze site: “Op een van de biechtstoelen zien we het verhaal van de verloren Zoon en een afbeelding van Petrus.” De laatste verwijst naar de drievoudige verloochening door Petrus en Jezus die hem vergeving schenkt. Op de achterzijde staat een afbeelding van een ander boeteheilige, Maria Magdalena.

“Boven de plaats van de priester in de biechtstoel is een duif, het symbool van de heilige Geest. Deze duif wijst erop dat de priester de biechteling met wijsheid tegemoet moet treden,” aldus vicaris Verbeek. “Op de andere biechtstoel is de zondeval uitgebeeld. Adam en Eva worden uit het paradijs verjaagd. Een cherubs verspert de weg naar het paradijs. Een medaillon met een afbeelding van de Goede Herder verwijst naar de barmhartigheid van God.”

Lees op de speciale pagina op deze site meer over de vastenestafette in:

  • de H. Franciscuskerk in Breda-Noord (26 februari)
  • parochie de Bron in Ossendrecht (25 februari)
  • de Catharinaparochie in Oosterhout (23 februari)

Andere berichten