Vastenestafette 2016: Hulst, Hoeven, Bergen op Zoom

8 maart 2016

De parochiekern van de H. Willibrordus te Hulst voert actief campagne rond de vastenactie. De vastenzakjes en het bijbehorende campagne-materiaal worden onder alle katholieke adressen verspreid. Verschillende lagere scholen doen mee en zamelen geld in voor Oeganda. Een van de hoogtepunten is een boekenbeurs die op 5 maart voor de dertiende keer werd georganiseerd.

Paul Coolsen, de voorzitter van de Werkgroep Vastenactie, vertelt dat er voor € 1.374 aan boeken is verkocht. Vorige week haalden vijftig collectanten de vastenzakjes op en dit bracht al € 4.200 op, meer dan vorig jaar. Er staan nog verschillende activiteiten op stapel. Leerlingen van de bovenbouw van twee Hulster basisscholen doen als ‘een heitje voor een karweitje’ kleine klusjes. De onderbouw zamelt geld in via zogenaamde paaspotjes.

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk haakte op zaterdag 5 maart aan bij de vastenestafette met een sobere maaltijd en gesprek in de zogeheten ‘celgroepen’, bijeenkomsten voor studenten op zaterdagavond.

Oosterhout (donderdag 3 maart 2016)
Gedurende de Veertigdagentijd organiseert de H. Catharinaparochie in Oosterhout in samenwerking met de plaatselijke PKN-gemeente vier vastenmaaltijden. De eerste stond duidelijk in het teken van de Vastenactie. Bij de andere ligt de nadruk op de gezamenlijke ontmoeting tussen protestanten en katholieken. In het blog van de vastenestafette op deze website vertelt Kees de Kok van de parochiële diaconie hoe er is gesproken over het onthaal van vluchtelingen die naar ons toekomen. “Het is goed als de verschillende geloofsgemeenschappen in Oosterhout, protestanten, katholieken en moslims, samen optrekken om hen te ontvangen. We gaan dit ook proberen. Het zou een waardevol teken zijn voor die vluchtelingen die uit oorlogsgebieden komen dat hier alle godsdienstige richtingen met respect voor ieders eigenheid samenleven.”

Bergen op Zoom (woensdag 2 maart)
De vastenmaaltijd van 2 maart in het Bergse parochiecentrum stond in het teken van San Egidio, de gemeenschap uit Rome waarbinnen gebed, liturgie en vriendschap met de armen hand in hand gaan. “Een aantal Bergse katholieke is zeer geraakt door deze gemeenschap, zozeer dat we overwegen om ook In Bergen op Zoom een dergelijke beweging te starten,” vertelt Elma Bastianen Luijckx. “Het is nog erg pril allemaal,” haast ze zich te zeggen. Elke eerste woensdag komt men bij elkaar in de Gertrudiskerk om te bidden in de stijl van San Egidio. Edith van de Wouwer van de San Egidio gemeenschap uit Antwerpen begeleidt de bijeenkomsten.

Andere berichten