Vastenestafette 2011 start

7 februari 2011

Op woensdag 9 maart 2011 start de vastenestafette in de Sint Antoniuskathedraal in Breda.Hij eindigt op 20 april in d H. Martinuskerk te Kloosterzande. Daar vindt dan de chrismaviering plaats. De infomatie over de vastenestefatte 2011 is gepubliceerd op de website van het bisdom, klik hier.

Gebed, vasten, dienen
“Door de vastenestafette vraagt het bisdom aandacht voor verschillende aspecten van de veertigdagentijd,” vertelt Benedict Laval, medewerker diaconie van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda. “Het gaat om gebed, vasten en ook dienen. In een brochure geven we aan hoe een parochie, instelling, school of kloostergemeenschap hieraan gedurende een dag invulling kan geven. Het motto luidt: ‘Wat wilt Gij dat ik doe?’ Hierdoor zijn er verbindingen met de roepingcampagne en de bedevaart naar Assisi en Padua,” aldus Laval.

Op zoek naar veertig gemeenschappen
“Het dienen komt tot uiting in de Vastenaktie. Deze staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Daarom ondersteunt ze projecten in de Filippijnen. Vanuit ons bisdom heeft Ad Rops uit Ulvenhout dit land bezocht. Hij is bereid over zijn ervaringen te vertellen. We hopen dat veertig gemeenschappen meedoen,” aldus Laval. “Er zijn al veertien aanmeldingen. Op de website van het bisdom wordt veel aandacht aan deze estafette besteed. Tijdens de estafette verschijnt er elke dag een bericht over de estafette.”

Opgeven
De bisdomsite speelt ook een rol bij de organisatie van de estafette. “Parochies en parochiekernen, kloosters, instellingen of scholen kunnen zich via de site van het bisdom opgeven,” deelt Laval mee. “Onder het kopje projecten vind je de knop voor de vastenestafette 2011. Er is aangegeven welke dagen bezet zijn. De zondag is geen vastendag dus ook geen estafettedag. Je vindt er ook een elektronisch aanmeldformulier.”

Voor verdere informatie, mail naar:
Benedict Laval, medewerker diaconie bisdom van Breda: blaval@bisdombredanl  
Hubert Janssen, diocesaan missiesecretaris: hjanssen@bisdombreda.nl

Andere berichten