Vastendag Boven de Schelde (maandag 9 maart 2015) (vastenestfette)

10 maart 2015

De vastenestafette trok op maandag 9 maart naar Zeeland. De samenwerkende parochies van ‘Boven de Schelde’ hadden het initiatief genomen om samen te proberen te vasten. “We hebben naar een manier gezocht om invulling te geven aan de drie S-en van de Veertigdagentijd,” vertelt Wiel Hacking, pastoraal werker van de parochie.

“Het gaat om spiritualiteit, soberheid en solidariteit. Met een aantal mensen hebben we afgesproken om gedurende de hele dag te vasten. De dag begon om 7.30 uur. Op dat moment ontving elke deelnemer per e-mail van mij een gebedstekst die ze gedurende de dag konden overwegen of bidden. Dit is een hulp om het vol te houden.. Iedereen vastte op zijn of haar eigen plaats. Dat was voor een aantal mensen de werkplek. Iedereen vulde zelf de vastendag in.” Wiel heeft zelf meegedaan. “Ik heb geprobeerd om beperkt te eten. Iedere maaltijd nam ik één boterham. Een ander heeft de hele dag niet gesnoept.”

“In de avond kwamen we voor een gebedsdienst bij elkaar in de H. Eligiuskerk in Ovezande. Zo vulden we de S van spiritualiteit in. Daarna keken we gezamenlijk naar de film over het Vastenaktieproject in Sri Lanka.”

Dinsdag 10 maart is de vastenestafette in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

Onderstaande gebed reikte pastoraal Wiel Hacking de deelnemers aan de gezamenlijke vastendag aan.

Gebed (Vastendag Boven de Schelde)

Goede God,
er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.
Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.
Op deze dag van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord.
Daarom vraag ik U, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.
Amen.

Als een schietgebed kun je in de loop van de dag bidden:

Geef mij, God, uw genade
en inzicht in wat echt van belang is.

 

Andere berichten