Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen

25 februari 2009

“In de Vastentijd gaan we op weg naar Pasen. Dit is bij uitstek een gelegenheid om ons in het licht van Jezus’ weg van kruis en opstanding te bezinnen op ons christen-zijn in de wereld van vandaag. De financiële en economische crisis stelt ons daarbij voor de vraag, wat ons drijft in ons leven, waarop we ons vertrouwen stellen.” Dit schrijven de Nederlandse bisschoppen in de vastenbrief 2009 die vandaag, op Aswoensdag, verschijnt.

“In de Heilige Schrift heeft crisis ook een positieve betekenis, ze geeft een gelegenheid om tot verheldering en inkeer te komen. Wat betekent voor ons de weg van inkeer en vernieuwing, waartoe de Kerk ons deze vastenperiode oproept?”

De overheden hebben een verantwoordelijkheid om tot een gemeenschappelijke aanpak van de problemen te komen, maar ook voor ieder persoonlijk geldt, dat we een eigen verantwoordelijkheid voor geld en goed hebben en de crisis is ook een gelegenheid om ons op ons eigen handelen te bezinnen.

“Op zich is geld een eenvoudig instrument in de handen van de mensen, om het ruilen te vergemakkelijken. […] Maar in de praktijk van ons leven blijft het niet bij deze basale betekenis van geld en bezit, geld en goed krijgen er een eigen glans,” signaleren de bisschoppen.

“De crisis die wij om ons heen zien is reëel en voor de problemen die de crisis oproept, moeten we ons hoofd niet in het zand steken. Ook het Evangelie vraagt dat niet van ons. […] Jezus deelt ons menszijn, deelt ook in de bekoringen en de lasten van ons leven, om ‘onzentwil is Hij arm geworden’ (vgl. 2 Kor.8,9). Dat kan ons kracht geven als we ons zorgen maken, als we vrezen voor onze baan, ons huis, onze toekomst.”

Download de Vastenbrief van de bisschoppen. Klik hier.

 

Andere berichten