Vastenaktie en de veertigdagentijd

26 februari 2008

Tijdens de veertigdagentijd voeren parochies in het bisdom Breda actie voor Bangladesh. Het is een teken van solidariteit met de minstbedeelden.

“Paus Benedictus XVI schrijft in zijn recente vastenbrief “wij zijn geen eigenaren, maar beheerders van de goederen die wij bezitten. Die mogen daarom niet als onaantastbaar eigendom worden beschouwd, doch als middelen waardoor de Heer ieder van ons roept in Zijn naam zorg te dragen voor onze naaste,” aldus Benedict Laval, medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda.

Volop activiteiten
Benedict Laval: “Juist tijdens de veertigdagentijd proberen we hieraan bewust vorm te geven door mee te doen aan de Vastenaktie. In het bisdom zijn veel parochies aan de slag gegaan met het infomateriaal over het project en de vasten Zo zijn er op verschillende plekken vastenmaaltijden georganiseerd. In vieringen geven werkgroepen Vastenaktie en werkgroepen diaconie informatie over het projectland, vaak ook met een tentoonstelling in de kerk. Kinderen worden er bij betrokken door de bekende spaardoosjes en voeren vaak actie op school. In veel parochies zijn themabijeenkomsten voor de vastenaktielopers en loopsters.”

Koffiestops
“Een vrij nieuwe ontwikkeling is het houden van ‘koffiestops’ in de kerk, op straat, in winkelcentra of in de supermarkt,” aldus Benedict Laval. “Dat is een aardige mogelijkheid om contact te leggen met het voorbijgaand publiek en even stil te staan bij de vastentijd. Veel werkgroepen grijpen die gelegenheid aan om ook wat te vertellen over hun vastenaktieproject.”

In Teteringen
Op 16 februari 2008 hield de Werkgroep Vastenaktie van de geloofsgemeenschap St. Willibrordus te Teteringen een koffiestop bij de Supermarkt Super de Boer in dit dorp.  “Dit jaar is er een nieuwe chef in de supermarkt en hij had nog nooit van de Vastenaktie gehoord. Dus zijn we vooraf naar hem toe gegaan met wat folders en andere informatie. Toen werd hij enthousiast. De koffie, thee, melk en suiker kregen we van hem en hij kwam regelmatig kijken of we nog genoeg hadden. Het was echt super,” vertelt Corrie Verschuren namens de werkgroep. 

Volgend jaar terug
“We gaven het winkelend publiek gratis koffie en thee. Veel mensen waren geïnteresseerd in onze koffiestop. Ze wilden weten voor wat actie we voerden en zo konden we onze informatie over het vastenaktieproject in Bangladesh goed kwijt. Enkele passanten bekenden dat ze bewuster proberen te leven in de vastentijd. We mochten een vastenaktiebus neerzetten voor een vrijwillige bijdrage, daarvan maakten nog best veel mensen gebruik. Behalve de leuke contacten met het winkelend publiek was deze koffiestop ook weer echt de moeite waard. Het was zo’n succes dat de chef ons vroeg of we volgend jaar terugkwamen.”

Andere berichten