Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’

28 november 2019

Opleiding en scholing staan centraal bij de Bisschoppelijke Vastenactie in 2020. Het thema van de Bisschoppelijke Vastenactie luidt dan: ‘Werken aan je toekomst’. Dit werd zichtbaar op de regionale startdag van de Vastenactie op vrijdag 15 november 2019 in Tilburg.

Deze startdag vond plaats in Buurtcentrum Het Spoor in Tilburg. De organisatie van de dag lag bij de missiesecretariaten van de bisdommen Breda en ‘s-Hertogenbosch. Peter Van Hoof, directeur van de Bisschoppelijke Vastenactie en Petra Janssen, medewerkster voor de vrijwilligers, leidden het publiek langs het thema en de campagnematerialen. Het buurtcentrum zorgde voor de catering met vegetarische lunchgerechten. Op deze manier toonde de Vastenactie dat ze oog heeft voor duurzaamheid.

“Goed onderwijs helpt kinderen uit armoede te komen”
Peter van Hoof maakte duidelijk dat er op het gebied van onderwijs en opleiding best veel bereikt is: “meer dan mensen vaak denken” legt hij uit. “Momenteel volgt 91% van de kinderen wereldwijd basisonderwijs. Dat houdt in dat miljoenen kinderen geen basisschool bezoeken. Basisonderwijs is niet voldoende. Het volgen van een goede opleiding maakt het verschil. Goed onderwijs helpt kinderen uit armoede te komen,” aldus Van Hoof. De vastenactie draagt hieraan bij. De cijfers wekken indruk. Van Hoof: “Zo volgen in 2019 dankzij de bijdragen van de Vastenactie 780 mensen een landbouwtraining en 775 mensen een beroepsopleiding. 475 mensen ontvingen een microkrediet, een lening waarmee ze een eigen onderneming kunnen starten. Een grotere groep jongeren (3600) krijgen dankzij de vastenactie onderwijs, van kleuteronderwijs tot universiteit. De Vastenactie ondersteunt 511 gehandicapte kinderen bij het volgen van onderwijs. In 2020 staan onderwijsprojecten in Zambia, Sierra Leone en Bangla Desh centraal.”

Onderwijs als vliegwiel voor maatschappelijke verbeteringen
Van Hoof liet zien dat onderwijs het vliegwiel is voor maatschappelijke verbeteringen: “Eén extra schooljaar vermeerdert het inkomen met 10%. Leerlingen krijgen toegang tot beter betaalde functies. Het volgen van onderwijs vermindert de kans op kindhuwelijken. Door het volgen van onderwijs neemt de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen af. Jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen daardoor een leidende rol in de samenleving vervullen. Relatief kleine donaties maken voor veel mensen het verschil. Een lesboek kost 1,20 euro. Voor 200 euro volgt iemand gedurende één jaar een beroepsopleiding.”

Medialogica: “niemand meldt dat er in 2017 niet één vliegtuig is verongelukt”
Ralf Bodelier, journalist en oprichter van World in Progress toonde hoe je journalisten kunt beïnvloeden zodat ze positief berichten. Bodelier: “De pers kiest vaak voor opmerkelijke berichten. Negatief nieuws valt dan eerder op.” Hij illustreerde de medialogica met een voorbeeld: “Als er een vliegtuig neerstort is dat nieuws terwijl niemand meldt dat er in 2017 niet één vliegtuig is verongelukt. Zo is het ook met de vooruitgang in de Derde Wereld.” Aan de hand van grafieken toonde Bodelier aan dat de extreme armoede in de wereld is afgenomen. “Rond 1820 leefde 95% van de wereld onder de absolute armoedegrens van 1,90 dollar per dag terwijl dat nu nog maar 7 tot 8% is. Dit neemt niet weg dat er nog steeds relatieve armoede bestaat. Hetzelfde geldt voor de kinderarbeid. In 1950 werkte 30% van de kinderen terwijl dit nu geldt voor 7%. De alfabetiseringsgraad stijgt nog steeds.” Op deze manier presenteerde hij een alternatief nieuwsbericht met als centrale boodschap dat onze inzet er toe doet.

Tijdens de workshops in de middag maakten een van de groepen kennis met een lokaal project uit Veghel en de mogelijkheden een lokaal project aan te vragen, terwijl de andere groep zelf een project schreef. Een korte gebedsviering sloot de goed verzorgde startdag af.

Andere berichten