Vastenactie 2017: Bouwen aan eilanden van hoop

30 november 2016

Ben Hartmann, de missiesecretaris van het bisdom, en Guus Prevoo, missionair werker van de Bisschoppelijke Vastenactie, verzorgden op 28 november de aftrap voor de Bisschoppelijke Vastenactie 2017. De bijeenkomst vond plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Er waren ongeveer 20 aanwezigen. Zij gaan in de parochies aan de slag met de voorbereidingen voor de actieperiode.

Waarvoor voeren we actie?
Het Vastenactieproject 2017 richt zich op de hoofdstad San Salvador van El Salvador. San Salvador is een van de gewelddadigste steden van de wereld. Ontvoeringen en lynchpartijen zijn aan de orde van de dag. Drugsbendes voeren onderling oorlogen uit. Juist in arme buitenwijken van San Salvador werven drugsbendes hun leden onder de jongens. Ze happen graag toe.

Het lidmaatschap van een bende geeft status en uitzicht op snelle auto’s en snel verdiend geld. Hun bestaan is echter uitzichtloos. Er zijn geen bendeleden die ouder zijn dan 35 jaar. De meeste bendeleden eindigen, zoals een jongere het zegt, in het ziekenhuis, de gevangenis of het kerkhof. Religieuze ordes en congregaties bekommeren zich om deze jongeren. De Bisschoppelijke Vastenactie ondersteunt hen.

Wat doen de religieuzen?
In deze wijken scheppen religieuze ordes en congregaties eilanden van hoop. Guus Prevoo noemde de zusters van de Bewaarengel (in Nederland onbekend), de dominicanen en de paters passionisten. Zij richten jongerencentra op, waar jongeren zich in een veilige omgeving ontspannen. Tegelijkertijd bieden zij trainingen aan, waardoor jongeren weerbaar in de samenleving staan. Zo voorkomen zij dat jongeren afglijden naar een crimineel bestaan.

Projectland El Salvador
El Salvador is in 2017 het projectland van de Vastenactie. El Salvador ligt in Centraal-Amerika en is half zo groot als Nederland. Het land telt ongeveer 6 miljoen inwoners. Er is een groot welvaartsverschil tussen de kleine elite en de grote groep armen. El Salvador kent een geschiedenis van geweld. Van 1979 tot 1992 woedde er een hevige burgeroorlog tussen de regerende militaire junta en de rebellen. Doodseskaders maakten het land onveilig. Momenteel is Mauricio Funes president. Hij is lid van de linkse Front voor Nationale Bevrijding. Funes is de eerste linkse president van dit land. Het land is nog altijd onveilig, vooral als gevolg van de bendeoorlogen.

Kerkelijke situatie
De bevolking van El Salvador is overwegend rooms-katholiek. El Salvador kent één aartsbisdom, zeven bisdommen en één legerbisdom. Het aartsbisdom San Salvador is in 1842 opgericht. Momenteel wordt het geleid door Mgr. José Luis Escobar Alas. Hij hekelt in zijn verkondiging het geweld. Hij ziet de oorzaak daarvan in de grote kloof tussen rijk en arm.

Doodseskaders vermoordden Oscar Romero
Sinds vorig jaar kent de Kerk in El Salvador een zalige. Paus Franciscus verklaarde op 23 mei de vroegere aartsbisschop van San Salvador zalig. De zalige Oscar Romero was, toen de burgeroorlog in 1979 begon, aartsbisschop van San Salvador. Hij koos in deze oorlog de zijde van de arme bevolking. In zijn preken oefende hij stevige kritiek uit op de rechtse dictatoriale regering. Dit kostte hem het leven. Op 24 maart 1980 vermoordden doodseskaders hem tijdens de viering van de heilige Mis in de kathedraal van El Salvador. De Salvadorianen vereren hem als hun heilige.

Materiaal

  • De Bisschoppelijke Vastenactie ondersteunt parochies en scholen met materiaal. Op de website van de Bisschoppelijke Vastenactie klikt u voor informatie over Eilanden van hoop

De Vastenestafette begin op Aswoensdag, 1 maart 2017.

 

 

 

Andere berichten