Vasten en de spiritualiteit van ons eten

16 februari 2009

Pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda met diaconie in hun portefeuille worden deze week uitgenodigd voor een bijeenkomst op 3 maart over de spiritualiteit van ons eten. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de vastentijd.

NB De bijeenkomst is verplaatst naar donderdag 16 april in de H. Antoniuskathedraal in Breda. De bijeenkomst begint om 11.30 uur.

Vasten is van oudsher een periode van bezinning op het leven van alledag. Om vanuit die bezinning opnieuw vanuit de juiste (ver)houding te leven. De thematiek van vasten, eten, spiritualiteit en duurzaamheid is daarbij hoogst actueel.

Vanuit de spirituele achtergrond van het vasten en met het oog op duurzaamheid zullen parochies in de regio Breda in de vastentijd specifiek aandacht vragen voor de kerkelijke vastendag. Deze actie zal nader worden toegelicht op de bijeenkomst.

Voor meer informatie over de bijeenkomst voor de portefeuillehouders diaconie, neem contact op met Benedict Laval (T 076 5223444, E blaval@bisdombreda.nl).

 

Andere berichten