Vasten: C’ est pour le bon Dieu (Vastenestafette dag 1)

23 februari 2012

De vastenestafette begon op Aswoensdag met een viering in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Bisschop Liesen celebreerde de eucharistieviering. De Begijnhofschola onder leiding van Marie-Louise Engbers verzorgde de gregoriaanse gezangen.

In zijn homilie ging bisschop Liesen in op de betekenis van het vasten. Hij vertelde dat zich op het dak van de kathedraal van Straatsburg zich het mooiste beeldhouwwerk bevindt. Het is enkel te zien vanaf de toren. Toen iemand hem vroeg waarom dat beeldhouwwerk enkel vanuit de lucht te zien is, antwoordde de kunstenaar: “Als iedereen het zou zien, kreeg ik meer opdrachten en zou ik steeds rijker worden. Nu ziet alleen God het. Ik heb het gemaakt “pour le bon Dieu” (voor Onze Lieve Heer ).

Voor Hem vasten we. Er kunnen, aldus de bisschop, allerlei bijbedoelingen zijn maar allereerst vast de christen voor God. We zuiveren ons hart voor Hem. Jezus vat dit in de evangelielezing van aswoensdag met ongeveer de volgende woorden samen. Vast voor uw Vader, bid in uw binnenkamer en zorg ervoor dat, als u aalmoezen geeft, niemand het ziet.” Het gaat er in de vasten om dat we ons onthechten van stoffelijke zaken om ons te hechten aan God en zo goed om te gaan met de schepping. We vasten “pour le bon Dieu”, die kijkt naar ons hart en Wiens hart uitgaat naar ons.

De vastenestafettekaars brandt op 23 februari in het bisdomkantoor.
 

Andere berichten