Van schaamte naar toeleg op preventie: kerktop in Rome

27 februari 2019

Aan het eind van de bijeenkomst van bisschoppen en religieuzen in Rome blikt Mgr. Van den Hende terug op de driedaagse bijeenkomst over misbruik van minderjarigen. De bisschop doet een oproep om pijn en schaamte om te zetten in toeleg op preventie.

“Het was een zware week, omdat het onderwerp heel beladen is. We zijn beschaamd over wat er is gebeurd. Tegelijkertijd merk je ook dat je naar een omvorming wilt van die schaamte en het gevoel van afschuw, naar wat het betekent voor de slachtoffers.”

De bisschop vraagt daarom om extra aandacht voor preventie: “Schaamte en de zwaarte van het onderwerp moeten ons niet verlammen. Dan juist is de omvorming belangrijk naar een grote alertheid voor de preventie die is afgesproken in ons land.”

Mgr. Van den Hende spreekt over de pijlers van de preventie: de Gedragscode Pastoraat, de VOG voor pastorale beroepskrachten en die ook geldt voor bepaalde vrijwilligers in de parochies, de antecendenten verklaring en het Meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag.

“Preventie is een belangrijke opdracht. Niet alleen nu deze conferentie achter de rug is,” benadrukt de bisschop. “Er zijn steeds wisselingen van de wacht in parochies en instellingen. En er zijn steeds andere mensen die betrokken zijn op de Kerk. Maar laten we dan zorgen, dat die pijlers van de preventie steeds worden nageleefd. En dat schaamte en de zwaarte van het onderwerp ons niet verlammen, maar we met toewijding het goede doen ten gunste van de preventie.”

Mgr. Van den Hende nam deel aan de kerktop als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De kerktop vond plaats van 21 tot en met 24 februari 2019.

Bekijk deze video en de andere video’s die Katholiekleven.nl in Rome maakte:

 

Andere berichten