Update Vastenestafette: Retraite voor priesters

26 maart 2020

Van 2 tot en met 5 maart 2020 hielden acht priesters van het Bisdom Breda een vastenretraite in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Mgr. Jan van Burgsteden, hulpbisschop-emeritus van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, was speciale gast tijdens de retraitedagen. Ook bisschop Liesen nam deel aan de retraite.

De vastenretraite voor priesters werd verzorgd door vicaris Paul Verbeek: “Bij al de spanning rond het coronavirus vergeet je bijna dat we in de Veertigdagentijd leven, een tijd van bezinning en gebed.” Vicaris Verbeek blikt tevreden terug: “Mgr. Van Burgsteden gaf een authentieke getuigenis van zijn geloof, gevoed door zijn spiritualiteit. Hij behoort namelijk tot de Paters van het heilig Sacrament, een congregatie waarin de aanbidding van het Allerheiligste een belangrijke plaats inneemt. Hij overwoog de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en het leergezag over het kerkelijk ambt, met name het priesterschap.”

Daad van uiterste dienstbaarheid
“Mgr. Van Burgsteden stond ook stil bij de relatie tussen Maria en de Kerk, het belang van de aanbidding en de voetwassing,” vertelt Verbeek. “De voetwassing, waarover evangelist Johannes verhaalt, is het symbool van de ultieme ontlediging van Christus. Hij ontblootte zijn schouders en deed een linnendoek om. Het was een daad van uiterste dienstbaarheid.” De retraite was volgens de vicaris inspirerend en er was een goede sfeer.

 

Andere berichten