Update over de gezondheid van bisschop Liesen

29 augustus 2022

Aan het begin van de zomer kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen; er werd een gezwel geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Vorige week is na verschillende onderzoeken gebleken dat het om een oncologische aandoening gaat die behandelbaar is. De situatie vraagt om een langere en intensieve behandeling.

Gedurende de komende maanden zullen de lopende zaken van bisdom, parochies en religieuzen behartigd worden door de vicarissen en de econoom, die contact onderhouden met de bisschop. De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het bisdomkantoor en het visietraject zullen verdere doorgang krijgen.

De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Uw gebed voor de bisschop wordt ook voor de komende maanden op prijs gesteld.

Andere berichten