Update gezondheid bisschop Liesen

15 maart 2024

Na verblijf van een jaar in het zorgklooster Maria Mater Dei is bisschop Liesen in het najaar van 2023 thuisgekomen. In maart 2024 is na de eerste medische controle gebleken dat de behandeling het oncologisch proces tot stilstand heeft gebracht. Het herstel vordert gestaag, maar ook is duidelijk geworden dat er als gevolg van chemotherapie en operaties vooralsnog grote beperkingen zijn. De situatie heeft een goed vooruitzicht en vraagt om een langere periode van herstel.

Gedurende de komende maanden zullen de lopende zaken van bisdom, parochies en religieuzen behartigd blijven worden door de vicarissen en de econoom, die wekelijks contact onderhouden met de bisschop. De bisschop hervat zijn werkzaamheden in beperkte mate in de ochtenduren; de ontwikkeling van de missionaire parochies heeft zijn eerste aandacht. Voor zijn taken in de kerkprovincie wordt overlegd met de bisschoppenconferentie.

De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Wij bevelen ook voor de komende maanden de bisschop aan in uw gebed.

Andere berichten