Update gezondheid bisschop Liesen

23 februari 2023

Aan het begin van de zomer van 2022 kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen. Er werd een gezwel geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Na verschillende onderzoeken bleek het een oncologische aandoening die behandelbaar is.

De periode van chemokuren was zwaar, maar heeft geleid tot een goed resultaat. Afgelopen week is bisschop Liesen opnieuw geopereerd. De operatie is goed verlopen. Momenteel houdt hij weer een rustperiode voor herstel van deze operatie. Waarschijnlijk zullen er nog een of meerdere operaties volgen.

Gedurende de komende maanden blijven de lopende zaken van het bisdom, de parochies en de religieuzen behartigd worden door de vicarissen en de econoom. Zij onderhouden contact met de bisschop. De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het bisdomkantoor en het visietraject zullen verdere doorgang krijgen.

Bisschop Liesen dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Laten wij ook de komende periode voor hem bidden.

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten