Uitwisseling van ideeën in de diocesane lekenraad

24 februari 2014

Op maandag 10 februari kwam de diocesane lekenraad voor de derde maal bijeen op Centrum Bovendonk te Hoeven.

De vergadering stond stil bij twee themata. Allereerst schonk men aandacht aan de vitalisering van parochies. De deelnemers dachten vooral na over de vraag hoe men het gemeenschapsgevoel in parochies kan versterken. Verschillende ideeën werden uitgewisseld. Zo hielden sommigen aanwezigen een pleidooi om rond Kerstmis de ouderen een kerstpakket aan te bieden, vergezeld van persoonlijk contact. In Hulst moedigt men vormelingen aan deel te nemen aan activiteiten van de Voedselbank. “De versterking van het gemeenschapsgevoel binnen parochies is een thema dat ook de bisschop nauw aan het hart ligt,” vertelt secretaris-generaal Ben Hartmann. “Dit onderwerp zal ook in de komende vergaderingen opgepakt worden.”

De diocesane lekenraad. (Foto: J. Klok)

 

Andere berichten