Uitreiking bisschop Ernst prijs voor diaconie

20 april 2010

Op 2 mei zal mgr. Ernst de bisschop Ernst prijs voor diaconie uitreiken aan de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen. De prijs wordt uitgereikt tijdens een eucharistieviering op 2 mei om 11.00 uur in de Emmauskerk in Terneuzen (Alb. Thijmstraat 2).

De bisschop Ernst prijs voor diaconie wordt sinds 1995 tweejaarlijks uitgereikt voor het bisdom van Breda. De prijs heeft als doel een activiteit op het terrein van Kerk en samenleving, uitgevoerd door een parochiële, regionale of dekenale werkgroep ten voorbeeld te stellen aan andere groepen en parochies.

De prijs bestaat uit een kunstwerk en een oorkonde.

Kerk en Vluchteling is een oecumenisch project voor vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen. De stichting heeft tot doel om vanuit de Bijbelse inspiratie hulp te bieden aan vluchtelingen in nood. Daarnaast werkt de stichting ook aan integratie van mensen van allochtone afkomst in de Nederlandse samenleving.

De jury van de bisschop Ernst prijs heeft ‘Kerk en Vluchteling’ uitgekozen op basis van onder meer de plaatselijke en regionale uitstraling, het oecumenische karakter en de samenwerking met niet-kerkelijke organisaties, en omdat het project getuigt van zorg voor individu, groep en de samenleving.

Uit het juryrapport: “Kerk en Vluchteling laat goed zien hoe nood projectmatig kan worden opgepakt. Het project heeft vier taakgroepen: de taalgroep, de vieringengroep, de ontmoetingsgroep, en de dialooggroep. Deze vier groepen zorgen voor de verbinding tussen diaconie, catechese en liturgie, maar ook met het maatschappelijke veld. Deze combinatie van ‘leren, vieren en dienen’ met de wijde samenleving maakt ‘Kerk en Vluchteling’ tot een terechte winnaar.”

Andere berichten