Uitreiking Antoniusprijs op zondag 1 juni in de Josephkerk te Roosendaal

23 mei 2014

Op zondag 1 juni wordt de Antoniusprijs voor diaconie uitgereikt. De prijs wordt uitgereikt aan het eind van een eucharistieviering die begint om 11.00 uur in de Josephkerk in Roosendaal. Bisschop Liesen is celebrant in deze viering.

De Antoniusprijs voor diaconie, voorheen de Bisschop Ernstprijs, wordt eenmaal per 4 jaar door een jury toegekend. Er zijn 18 projecten en activiteiten ingediend voor de Antoniusprijs 2014.

Antoniusprijs
De prijs voor diaconie is genoemd naar de heilige Antonius van Padua, een van de eerste volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi. Hij werd heel sterk aangetrokken door het krachtige getuigenis van Franciscus en de minderbroeders, waar het nabij zijn aan de armen in het centrum van de aandacht stond. Antonius had in zijn tijd veel oog voor individuele armen en spoorde de rijken aan om dat ook te hebben.

Allerlei diaconale activiteiten en initiatieven van parochiële of regionale groepen of personen komen in aanmerking voor de prijs. De jury beoordeelt de inzendingen op: originaliteit van de activiteit, wijze van aanpak, de diaconale inhoud, de navolgbaarheid door andere groepen. De prijs is bedoeld om de aandacht voor diaconie binnen de parochies te versterken.

Samenstelling jury
De jury bestaat uit: mevr. Jelle v. Geffen, oud-medewerkster van de Caritas en Diaconie van vm. Groot-Breda, mevr. Carlin Gommers, bestuurslid van de Diocesane Caritasinstelling en mevr. Leny Poppe-de Looff, burgemeester van de gemeente Zundert alsmede de heren Jan Foesenek, diaken van de samenwerkingsverbanden Zundert en Rucphen en diaken Wim Tobé, caritasfunctionaris van ons bisdom, die tevens de voorzitter is.

‘Bij de samenstelling van de jury is er op gelet dat verschillende geledingen uit de kerkelijke en maatschappelijke wereld vertegenwoordigd zijn. Nadrukkelijk is ook gekozen voor een vertegenwoordiger van de Caritas’, aldus diaken Wim Tobé.

Zondag met aandacht voor diaconie
Omdat het bisdom van Breda jaarlijks op de eerste zondag van juni de diaconie centraal stelt, wordt de Antoniusprijs uitgereikt op deze dag. De Sint Norbertusparochie is gastheer in Roosendaal en nodigt iedereen graag uit op: zondag 1 juni 11.00 uur, St. Josephstraat 4, Roosendaal, T 0165 534 667.

Antoniusraam in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Andere berichten