Uitnodiging voor de diocesane start van het Jaar van het Geloof

5 september 2012

Op 11 oktober 2012 start het Jaar van het Geloof. Om 12.30 uur celebreert bisschop Liesen de eucharistie in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Iedereen die de opening van het jaar mee wil vieren is hiervoor van harte uitgenodigd.

Uitnodigingskaart
Na de viering volgt een middagprogramma voor pastorale beroepskrachten en een avondprogramma voor parochiebestuurders. In juli ontvingen priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en parochiebestuurders hiervoor reeds de uitnodiging. De uitnodigingskaart wordt nu verstuurd met het ‘Gebed om geloof’.

Feestelijke afsluiting beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’
De start van het Jaar van het Geloof is voor het bisdom van Breda het geëigende moment om het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ feestelijk af te ronden. In het Jaar van het Geloof mag de vernieuwing van de parochiële organisatie in het bisdom van Breda steeds meer vrucht gaan dragen.

Middagprogramma
Het middagprogramma op 11 oktober wil de pastorale beroepskrachten hierbij ondersteunen door de onderlinge ontmoeting en door de uitwisseling met de bisschop over zijn uitgangspunten van beleid en de betekenis van het Jaar van het Geloof. Ook wordt teruggeblikt op het beleidstraject “In de duizend gezichten van Uw volk”. De diocesane start van het Jaar van het Geloof mag zo een impuls worden voor het programma in parochies en instellingen in het Jaar van het Geloof.

Avondprogramma
Het avondprogramma op 11 oktober wil parochiebestuurders ondersteunen, onder andere met een terugblik op het beleidstraject en met een vooruitblik door de bisschop op het geloof in de nieuwe parochie. Een drietal samenwerkingsverbanden zal spreken over de eigen ervaringen in het trajact naar meer samenwerking en samenvoeging. Daarnaast is ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling.

Bisdommagazine ‘Geloof in de nieuwe parochie’
‘Geloof in de nieuwe parochie’ is het thema van het nieuwe bisdommagazine, dat 11 oktober verschijnt en bij de diocesane start van het Jaar van het Geloof wordt uitgedeeld. Parochies kunnen gratis bij het bisdom extra exemplaren van het bisdommagazine opvragen. Neemt u daarvoor contact op met mevrouw Monique van Delft (E mvdelft@bisdombreda.nl, T 076 5223444).

Aanmelding

  • Pastorale beroepskrachten worden verzocht zich aan te melden voor het middagprogramma
  • Parochiesbestuurders worden gevraagd zich aan te melden voor het avondprogramma (per samenwerkingsverband als delegatie van maximaal 7 parochiebestuurders).
    Aanmelden s.v.p. voor 1 oktober via E secretariaat@bisdombreda.nl, T 076 5223444
     
  • Aanmelden voor de eucharistieviering is niet nodig!

 

Andere berichten