Uitgave met inleidingen van de landelijke start van het Jaar van het Geloof

19 december 2012

In december verscheen Kerkelijke Documentatie nummer 3. In deze uitgave zijn opgenomen de lezingen van het symposium te Utrecht van 12 oktober, bij gelegenheid van de start van het Jaar van het Geloof. Dit symposium had het vijftig jarig jubileum van Vaticanum II als onderwerp.

Inleidingen en homilie
Sprekers waren Mgr. Liesen, Professor Rikhof, mag. Hermans en prof. Jerumanis. Ook de homilie van kardinaal Eijk van de eucharistieviering die aan het symposium voorafging is in de bundel opgenomen.

Bestellen
Kerkelijke documentatie nummer 3 is voor 10 euro (inclusief verzendkosten) te bestellen via E bestel@rkk.nl Telefonisch kan ook: T 076 5223444. Schriftelijke bestellingen naar Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda.

Zie voor een bericht over het symposium op 12 oktober: Landelijke opening van het Jaar van het Geloof (publicatiedatum: 17 Oktober 2012)

Bisschop Liesen tijdens zijn inleiding op 12 oktober 2012, te Utrecht. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten