Uitdagingen na 50 jaar Vaticanum II (diocesane afsluiting Jaar van het Geloof)

13 november 2013

Op zondagmiddag 24 november 2013 sluit het bisdom van Breda het Jaar van het Geloof diocesaan af. “De formele aanleiding om dit jaar wereldwijd te vieren was het feit dat 50 jaar geleden het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) opende,” schrijft mgr. Liesen in de uitnodigingsbrief die begin november werd verzonden. “Enerzijds hebben vele en grote veranderingen plaatsgevonden sinds 11 oktober 1962. Er kwam liturgie in de volkstaal, er kwamen parochieraden, meer aandacht voor oecumene, herbronning van religieus leven, en nog meer ontwikkelingen. Anderzijds zijn de aanzetten van dit concilie nog niet allemaal uitgewerkt,” aldus de bisschop.

Evangelisatie
De bisschop wijst vooral op de aandacht voor nieuwe evangelisatie. “De Amerikaanse kardinaal Avery Dulles, die studie maakte van het concilie, merkte op dat het Tweede Vaticaanse Concilie een nieuw accent heeft gezet ten opzichte van het Eerste Vaticaanse Concilie: terwijl in de geschriften van dat eerste concilie het woord ‘evangelie’ slecht eenmaal voorkomt en ‘evangeliseren’ en ‘evangelisatie’ helemaal niet voorkomen, zijn dat juist termen die veelvuldig voorkomen in de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie: evangelie 157 maal, evangeliseren 18 maal, en evangelisatie 31 maal.”

Kerk zijn in deze tijd
“Die aandacht voor de nieuwe evangelisatie is de meer inhoudelijke reden voor het Jaar van het Geloof. Het aggiornamento van het Tweede Vaticaanse Concilie duidt op een nieuwe en aan de tijd aangepaste wijze om te antwoorden op het evangelie: om ook in deze tijd eerst het Koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. Het ‘bij-de-tijd-brengen’ van de Kerk betreft zeker niet alleen een her-ijken van structuren en vormen, maar is allereerst een zichzelf her-ijken op Christus en Hem ontmoeten in zijn Woord en in zijn Sacramenten,” aldus de bisschop.

Het diocesane programma op 24 november start om 14.00 uur op 24 november in de H. Antoniuskathedraal. Het thema van de bijeenkomst is “Quis cantat bis orat” (Wie zingt, bidt tweemaal). Zie voor het programma het bericht op deze site ‘Presentatie CD ‘Kom, heilige Geest’ (afsluiting Jaar van het Geloof)’.

Diocesane opening van het jaar van het Geloof in de H. Antoniuskathedraal op 11 oktober 2012. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten