Twintigste keer nationaal kampioenschap jongerenkoren en kinderkoren

6 juni 2009

In Rijsbergen vindt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni voor de twintigste keer het nationaal kampioenschap voor jongerenkoren en kinderkoren plaats. Nadat de muziekvereniging harmonie St. Cecilia de St. Bavokerk in was getrokken, opende bisschop Van den Hende het festival en sprak hij de jongeren kort toe.

Samenspel met God
“Zingen begint met zien en goed luisteren. In een koor moet je oog hebben voor het geheel en naar elkaar luisteren om niet louter als een solist te zingen maar in gezamenlijkheid. Hetzelfde geldt in de Kerk en in de samenleving. Dit festival van koren die vaak in liturgievieringen hun geloof uitzingen is ook in samenspel met God. Daarom is het belangrijk om dit nationaal kampioenschap jongerenkoren samen biddend te beginnen”. Na een gezamenlijk gebeden Onze Vader, waarbij de bisschop de deelnemers zegende, wenste hij alle koren veel succes met de wedstrijd.

Competitie
Maar liefst 1000 jongeren nemen dit jaar deel aan het kampioenschap. Jongerenkoren uit het hele land strijden een heuse competitie, waarbij ze kunnen kiezen uit kerkelijke liederen die elk jaar speciaal voor de gelegenheid worden gecomponeerd.

Festival
Het nationaal kampioenschap voor de koren is een waar festival, compleet met polsbandjes, een barbecue, een feestavond en een spectaculaire zeskamp. De jongeren overnachten bij gastgezinnen, onder meer in boerderijen in de omgeving.

Koninklijke onderscheiding
De grote organisator achter dit alles, en initiatiefnemer twintig jaar geleden, Piet Koeken kwam bijzonder in de schijnwerpers te staan toen bleek dat de burgemeester van Zundert, Leny Poppe – de Looff, hem een koninklijke onderscheiding kon opspelden onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij diverse kerkelijke koren in de regio en zijn grote betrokkenheid bij het korenfestival. “Hij is voor alle betrokkenen een geweldige stimulator,” aldus de burgemeester. Piet Koeken is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij werd uit volle borst toegezongen.

Op zondagochtend 7 juni viert kardinaal Simonis de eucharistie met de jongeren. Aan het eind van de dag zal mgr. De Jong, bisschop-referent voor jongeren, de prijzen uitreiken.

Na het opspelden van de onderscheiding wordt het Wilhelmus gezongen.

 

Andere berichten