Tweede stelling op interactieve pagina’s bisdom

22 december 2006

Op de interactieve pagina’s van het bisdom is het tweede thema online gegaan: Gemeenschap van mensen. De stelling luidt: “In vergrote parochieverbanden kunnen gelovigen en pastorale beroepskrachten elkaar even goed nabij zijn als in kleine parochies.” Bezoekers van de site worden uitgenodigd te reageren.

Op de pagina’s van de bisdomsite kunnen nu rond Kerstmis ook e-cards worden verzonden.

http://www.bisdombreda.nl/beleidsnotareacties/

In totaal worden drie inhoudelijke thema’s ter sprake gebracht, waarmee wordt toegewerkt naar de presentatie van de nieuwe beleidsnota van het bisdom op 20 januari in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.

Het voortraject van de beleidsnota startte drie jaar geleden met de gespreksnotitie De komende tien jaar.

Andere berichten