Tweede diocesane dag van, voor en met religieuzen

26 september 2016

In het Jaar van het Godgewijde Leven nodigden bisschop Liesen en de Diocesane Religieuzenraad religieuzen en allen die zich met hen verbonden weten voor het eerst uit voor een diocesane dag van ontmoeting en bezinning. Met ongeveer 130 deelnemers werd de dag een groot succes. Daarom is besloten opnieuw een dergelijke bijeenkomst te organiseren op vrijdag 11 november.

Op 11 november viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Martinus. Het thema dit jaar is daarom het leven en werken van de H. Martinus. Dit jaar zijn in het bijzonder ook de pastorale beroepskrachten van het bisdom uitgenodigd.

De bijeenkomst vindtr plaats op Bovendonk in Hoeven en begint om 13.30 uur met inloop met koffie en thee. Om 14.00 uur start het programma met het middaggebed. Na een welkomstwoord van de bisschop zal diaken Rob van Uden een vertelling verzorgen. Na een pauze met ruime gelegenheid voor onderlinge ontmoeting spreekt broeder Daniel Hombergen o.c.s.o.. Hij houdt een kort verhaal met getuigenis. Daarna volgt uitleg over een project voor vluchtelingen door mw. Fatin Mattey-Eshaw. De bijeenkomst wordt afgesloten met de vespers.

Religieuzen, allen die zich met hen verbonden weten en pastorale beroepskrachten zijn van harte uitgenodigd. Opgeven kan tot 25 oktober via E secretariaat@bisdombreda.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

Andere berichten