Tweede blok cursus algemene geloofsvorming gestart (Sint Franciscuscentrum)

2 februari 2016

Op woensdag 27 januari 2016 startte de tweede module van de cursus geloofsvorming. Deze wordt georganiseerd door het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda. De module gaat over het gebed en wordt verzorgd door rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en Lenie Robijn, pastoraal werkster in de H. Anna te Steenbergen en de parochie Sint Christoffel in Halsteren en omgeving.

“De belangstelling is verheugend,” vertelt Lenie Robijn desgevraagd. “We hebben 29 deelnemers. Hun achtergrond is divers. Er zijn mensen die al eerder cursussen hebben gevolgd en mensen die voor de eerste maal aan een activiteit van het Sint Franciscuscentrum Er zijn jongeren en ouderen. Sommigen zijn stevig geworteld in het leven Kerk en parochie, anderen zoeken vooral verdieping van hun geloofsleven, terwijl er ook enkele echte zoekers zijn. Deze bonte verscheidenheid van deelnemers vult elkaar prima aan.”

Lenie gaat ook in op de opbouw van de cursus. “Het gaat erom dat de deelnemers smaak voor het gebed ontwikkelen. Daarom heeft de cursus zowel een theoretisch als een praktisch karakter. We snijden kort diverse onderwerpen aan. In de eerste bijeenkomst werkten de deelnemers aan een praktische opdracht aan de hand van een getuigenis. Ook stonden we stil bij de wijze waarop Jezus bad en het gebed dat Hij ons geleerd heeft, het Onze Vader.”

“De volgende keer belichten we het bidden in gemeenschap en de relatie van ons gebed met de eucharistie. Tijdens de derde bijeenkomst brengen we een bezoek aan de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout om het getijdengebed te ervaren. In de vierde komen diverse gebedsscholen aan bod zoals de karmelitaanse, de ignatiaanse en de benedictijnse. We gaan ook in op de Lectio divina. In de laatste les reiken we handvatten aan voor geestelijke begeleiding en gaat rector Schnell in op het sacrament van boeten en verzoening.”

 

Andere berichten