Twee nieuwe parochies in het bisdom Breda per 1 januari 2014

15 januari 2014

Bisschop Liesen heeft met ingang van1 januari 2014 twee parochies opgericht: de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en Nispen, en de parochie H. Drie-eenheid in het samenwerkingsverband Zundert.

Sint Norbertusparochie: Roosendaal en Nispen
In het samenwerkingsverband Roosendaal en Nispen zijn de parochie de Ark, de Emmausparochie en de OnzeLieveVrouweparochie samengevoegd in de Sint Norbertusparochie. De parochie is vernoemd naar de stichter van de Norbertijnen. De eerste parochies in Nispen en Roosendaal zijn opgericht door Norbertijnen uit Tongerlo.

Op 19 januari gaat bisschop Liesen voor in de feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van de start van deze nieuwe parochie. Deze viering wordt gehouden in de H. Moeder Godskerk.

Parochie H. Drie-eenheid: Klein Zundert, Achtmaal, Wernhout
Ook in het samenwerkingsverband Zundert zijn drie parochies samengevoegd: de Willibrordusparochie in Klein Zundert, de Corneliusparochie in Achtmaal en de parochie OLV van Altijddurende Bijstand (Wernhout) zijn samengegaan in de parochie H. Drie-eenheid. Deze nieuwe parochie vormt met de H. Trudoparochie (Zundert) en de H. Bavoparochie (Rijsbergen) het samenwerkingsverband Zundert.

Eerdere samenvoegingen
In het voorbije half jaar hebben nog twee parochiefusies plaatsgevonden. Op 1 juli 2013 heeft bisschop Liesen de vier parochies van het samenwerkingsverband Breda Noord – Breda Oost samengevoegd in de H. Augustinusparochie. Op 1 september 2013 zijn de zeven parochies van het samenwerkingsverband Oudenbosch samengevoegd in de parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Sinds 1 januari 2014 telt het bisdom van Breda 40 parochies.

 

Andere berichten