Twee Informatieavonden voor Actie Kerkbalans 2021

8 september 2020

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn gestart. Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee met de landelijke geldwervingsactie. Het Bisdom Breda houdt op donderdag 1 en maandag 5 oktober 2020 een informatieavond bij Centrum Bovendonk te Hoeven. Beide avonden starten om 19:30 uur.

Stappenplan en Givt-app
De informatieavond is bedoeld voor parochiebesturen en leden van de werkgroep Kerkbalans. De informatieavond wordt twee maal gegeven om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst komt het programma van Kerkbalans 2021 aan de orde. Zo wordt er onder meer ingegaan op het stappenplan en de app Givt, waarmee eenvoudig digitaal gecollecteerd kan worden.

Bestel actiematerialen via het bisdom
Parochies in het Bisdom Breda kunnen via een digitale bestellijst actiematerialen voor Actie Kerkbalans 2021 bestellen. Deze bestellijsten zijn per e-mail verstuurd naar de parochies. Bestellingen dienen vóór 30 september 2020 te worden ingediend.

Via de website van Actie Kerkbalans is ook campagnemateriaal te vinden en de mogelijkheid om gemakkelijk zelf folders en posters te ontwerpen. Hiervoor is een handige zelf-maak-tool ontwikkeld waarmee het ontwerpen ook mogelijk is voor diegenen die dit niet dagelijks doen.

Waarom Kerkbalans?
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Daarom zetten duizenden vrijwilligers zich in om ook de financiële kant van de activiteiten te ondersteunen.

 

Andere berichten