Toneelvoorstelling over de heilige zuster Marie Adolphine in Ossendrecht

11 juli 2018

De viering van het feest van de heilige Marie Adolphine in de parochiekern van de H. Gertrudis te Ossendrecht kreeg dit jaar een bijzonder cachet. Op zaterdag 7 juli en zondag 8 juli voerde een groep Ossendrechtenaren het Toneelstuk ‘De verre bestemming’ op. De uitvoering vond plaats in de tuin van de Ossendrechtse pastorie. Het stuk gaat over het leven van zr. Marie Adolphine. Dat zr. Marie Adolphine een grote plaats inneemt in de harten van de Ossendrechtenaren bewees de grote opkomst. Alle voorstellingen waren uitverkocht.

(Foto’s: Ramon Mangold)

Het initiatief voor dit toneelstuk lag bij de Stichting zuster Marie Adolphine. “In 1979 is voor de laatste maal een openluchtspel over het leven van zr. Marie Adolphine opgevoerd,” vertelt Johan den Ouden, de voorzitter van de stichting. “We willen dit nog een keer realiseren en tegelijkertijd het stuk ook in een moderner jasje steken. Dit hebben we gedaan door het inschakelen van het gospelkoor ‘Real Power’. Door liederen en teksten willen we de betekenis van Marie Adolphine voor ons in de eenentwintigste eeuw verduidelijken.”

In de tuin zagen de aanwezigen een mooi toneelstuk. Zr. Marie Adolphine, haar medezusters, de boksers (Bokseropstand 1899-1901), de keizer en keizerin zagen er in zelf gemaakte kleren prachtig uit. Mensen uit het dorp hadden de decors gemaakt.

Er waren twee vertellers. Marianne Matheussens riep in haar teksten het verleden op, terwijl Johan den Ouden als tweede verteller de link legde met het heden. Het gospelkoor deed dit door het zingen van moderne songs. Marianne Matheussens was in 1979 de hoofdrolspeelster en vervulde toen de rol van Marie Adolphine. Johan den Ouden benadrukte in zijn teksten de overeenkomsten met het heden. Wat in 1900 gebeurde, gebeurt nu nog. Ook nu nog worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. In 1900 waren de Chinezen onder de indruk van de serene rust waarmee de priesters uit het gezelschap van Marie Adolphine hun lot aanvaardden. Het bloed van de martelaren vormde de grond voor nieuw geloof. Marie Adolphine is er ook voor ons. “Roep haar aan en ze zal er zijn, ook voor ons. Marie Adolphine pakte in haar leven de kans die haar geboden werd. Doen wij dat ook?” vroeg Johan indringend.

De vijftienjarige Anna van der Poel speelde de jeugdige Marie Adolphine. “Ik vind het niet eenvoudig,” bekent ze. “De wereld van zr. Marie Adolphine is mij onbekend. Ik heb bijvoorbeeld geen zusters gekend.” Haar grootmoeder, Jenny van der Poel is een van de zusters in het stuk. “Ik kom uit Woensdrecht. Ik heb het levensverhaal van Marie Adolphine door mijn huwelijk met een man uit Ossendrecht leren kennen. Voor mij is het de eerste keer dat ik in een groep toneel speel. Ik vind dit een mooie ervaring.” “Toch wel bijzonder dat iemand zich zo opoffert,” vindt Monique Vosse die de rol van keizerin van China vervult. “Ik ben blij dat de aandacht voor Marie Adolphine blijft bestaan.”

Wat doen wij als God in ons leven komt?
In de ochtend vond de traditionele bidtocht met processie plaats. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering. De Chinese priester Wu yong sheng concelebreerde. Diaken Ryan Keetelaar van de parochies Onze Lieve vrouw in het Woud en de Bron assisteerde. Deelnemers aan de bedevaart naar China in oktober 2017 waren bij de viering aanwezig. Tijdens deze bedevaart bezochten zij de plaatsen waar Marie Adolphine geleefd en gewerkt heeft en gestorven is. Bisschop Liesen benadrukte in zijn homilie dat wanneer God dichtbij komt, ons leven opgeschud wordt. Je kunt niet meer je eigen gang blijven gaan. Je moet antwoord geven. Dat kan weerstand oproepen. Zr. Marie Adolphine heeft dit ervaren. Zij heeft God toegelaten en heeft Hem nooit meer losgelaten. Zij is gestorven en nu bij God. Wij zijn dit nog niet. “Wat doen wij als God dicht bij komt in ons leven?” vroeg de bisschop.

Wie is Marie Adolphine?
Marie Adolphine werd op 3 maart 1886 als Kaatje Dierkx geboren in Ossendrecht. Zij trad in bij de franciscanessen van Maria en legde daar in 1898 haar eeuwige professie af. In 1899 vertrok ze met zes andere zusters uit haar congregatie en vier priesters vanuit Marseille naar China. Op 4 mei arriveerden de zusters in China. Daar verzorgden ze wezen. China is niet erg westers gezind. De Chinese machthebbers zoeken schuldigen voor de malaise waarin het land verkeert. Ze vinden die in de aanwezige westerlingen. De bokseropstand breekt uit. De boksers vermoordden iedereen die op hun weg komt. Op 9 juli 1900 werden Marie Adolphine, haar medezusters, enkele priesters en twee bisschoppen vermoord. In 1946 wordt de groep zalig en in 2000 heilig verklaard. Marie Adolphine is de enige heilige uit het Bisdom Breda.

(Foto’s: Ramon Mangold)

Andere berichten