Ton Beugelsdijk overleden

11 februari 2014

Op 27 januari 2014 overleed Ton Beugelsdijk na een kort ziekbed te Oosterhout. Ton Beugelsdijk was van 1987 tot aan zijn pensionering in 2006 verbonden aan het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) van het bisdom van Breda.

Ton Beugelsdijk werd op 16 maart 1941 in Leiden geboren. Op 16 september 1987 trad hij in dienst als medewerker van het DPC voor het project catechese met volwassenen. Na afloop van dit project in 1992 ging Ton Beugelsdijk verder als medewerker van de Dienst Kerkontwikkeling van het DPC. Op 1 maart 2006 ging hij met pensioen.

Naast zijn werk op het DPC was hij actief binnen de Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW). Na zijn pensionering redigeerde hij in 2010 samen met Nico Bulter het boek ‘Een eigen charisma: veertig jaar pastoraal werk(st)ers.’

Velen herinneren zich Ton Beugelsdijk vanwege de wijze waarop hij vrijwillig(st)ers wist te enthousiasmeren voor catechese, theologie en Kerk.

De uitvaartplechtigheden vonden plaats op 1 februari in Breda.

 

Andere berichten